INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Otvorili dva bezpečné ženské domy

Otvorili dva bezpečné ženské domy

Bratislavský samosprávny kraj, spolu s ďalšími partnermi, nedávno otvoril dva nové bezpečné ženské domy.  V Bezpečnom ženskom dome nájdu svoje útočisko ženy a matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Okrem ubytovania budú mať k dispozícii aj celý súbor sociálnej pomoci, ktorá bude spolufinancovaná z prostriedkov BSK.  Bude tam sociálna pracovníčka, ktorá  poskytne  ženám v  ťažkej životnej situácii sociálne a psychologické poradenstvo. Pomoc nájdu aj u psychologičky, ktorá im poskytne poradenstvo, diagnostiku, psychoterapiu. Deťom sa bude venovať špeciálny pedagogický pracovník. Kapacita Bezpečného ženského domu je 6 rodinných miest.

„Máme 10-ročnú skúsenosť s prevádzkou detského krízového strediska, kde bývajú mamy s deťmi a deti samotné. Tam musia ženy prispievať v podstate na energie. Toto je taká novinka, ženy budú síce hradiť nejakú sumu, ale tá sa im bude ukladať do depozitu a budú si šetriť. Keď napríklad žena od nás po pol roku odíde, tak bude mať našetrenú celkom slušnú čiastku a môže sa posunúť ďalej,“ povedala riaditeľka Bezpečného ženského domu Dúha Dagmar Povodová.

Vznik nového útočiska pre obete rodovo podmieneného násilia bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR vo výške 641 007 eur. Prijímateľ projektu – občianskeho združenia Domov – Dúha a jeho partneri spolufinancovali projekt vo výške 75 806 eur.  V Bratislave dva bezpečné ženské domy poskytnú 18 rodinných miest pre ženy a ich deti.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201