INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Agresivita – hnacia sila alebo niečo zničujúce?

Agresivita – hnacia sila alebo niečo zničujúce?

Agresivita je naša vnútorná energia vytvárajúca schopnosť reagovať, resp. správať sa určitým spôsobom. Je súčasťou nás ľudí, máme ju my dospelí a majú ju aj deti. Toto správanie môže mať negatívny, ale aj pozitívny náboj.

V našej kultúre máme agresivitu spojenú len s niečím zlým, nežiaducim a nebezpečným. A to najmä preto, že niektoré prejavy agresivity či už fyzické, alebo psychické môžu viesť k agresii. Agresia je už čin s úmyslom ublížiť. Agresivita nie je to isté ako agresia. Napriek tomu ju poznáme najmä v súvislosti s fyzickým či psychickým ubližovaním. Preto sa snažíme vylúčiť ju zo života a nepripúšťať ju do nášho prežívania. Zvykneme ju potláčať, ona však z nás nezmizne a môže sa v nás zbierať a my raz za čas vybuchneme napr. hnevom alebo vystreľuje z nás v podobe skrytej agresivity ako napr. irónia či sarkazmus. Najnebezpečnejším prejavom potlačenia je zničujúce obrátenie agresivity do vnútra do seba. Dôsledkom takéhoto narábania s agresivitou je psychické ochorenie depresia. Na toto ochorenie netrpia len dospelí, ale aj deti.

Ak sa takpovediac kamarátime so svojou agresivitou (poznáme ju, vieme, že ju máme, ako sa u nás prejavuje, ako ju môžeme použiť, prejaviť atď.) môže človeku pomáhať zvládať rôzne situácie ako napr. dosahovať stanovené ciele, športové a vzdelávacie výkony, efektívne presadzovanie seba, ale aj sebarealizácia v sociálnom prostredí a pod. Ďalej agresivita je aj vo vzťahu s naším hnevom a hnev vie byť červenou kontrolkou, že s niečím nesúhlasíme, prípadne, že nám niečo ubližuje, že niečo nie je v poriadku atď. Agresivita môže byť tak hnacou energiou, ktorá nám pomôže si to všimnúť, ale aj mať silu tieto veci, ktoré vo svojom živote nechceme, meniť.

V dnešnej dobe techniky a počítačov musíme si všímať aj aké hry dieťa hráva, aké rozprávky pozerá. Dôsledky veľmi rýchlo zbadáte na hre dieťaťa (autá najmä vybuchujú a búrajú sa, postavičky sa hlavne bijú a bojujú, zabíjajú). Tým nechcem povedať, že ak sa v hre objaví náraz autíčok či boj hrdinov, tak ide o zvýšenú agresivitu u dieťaťa. Myslím, že rodič by v tomto prípade najlepšie vedel zistiť do akej miery sa tieto prvky vyskytujú v hre. Rodičia môžu mať pocit, že je toho veľa, že prestávajú dieťaťu rozumieť. Vnímajú obrovský rozdiel v ich predchádzajúcom a terajšom správaní. Alebo vnímajú u dieťaťa stupňujúce sa tendencie agresívneho správania. Niekedy rodičia vedia citlivo odhadnúť, odhaliť čo je pravdepodobne príčinou zvýšenia agresivity dieťaťa a vedia prípadne aj správne zasiahnuť. Lenže niekedy skúsime čo dá a začíname cítiť, že toto už nezvládame sám/sama – vtedy je dobré vyhľadať odbornú pomoc.

Podceňovať agresivitu môže aj znamenať nevšímať si ju, vytláčať ju zo života, najmä ak prichádza spolu s hnevom. Zakazovať si ju, ale aj naším deťom. Jej potláčaním môže dochádzať k nekontrolovaným výbuchom hnevu či agresivity, ale aj k utiahnutosti, k podradenosti alebo dokonca k depresii. Bránime tak tejto vnútornej energii (agresivite), aby nám pomáhala žiť naplno.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky