INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpovedá právnik – Nežiaduce klasické skladby

Odpovedá právnik – Nežiaduce klasické skladby

Verte mi alebo nie, ale za krátky čas som doslova znenávidel rôzne dramatické árie, milostné duetá či duchovné piesne od Mozarta, Schuberta, Bacha a iných velikánov tohto žánru. Pred pol rokom sa do vedľajšieho vchodu prisťahovala staršia pani, ktorá je asi nahluchlá, pretože klasiku si prehráva viac ako nahlas, a to nielen cez deň. Mám smolu, že náš byt má spoločné steny s jej bytom. Keď si púšťa svojich obľúbencov, takmer pravidelne okolo šiestej rannej, je to budíček pre celú našu rodinu. Nechcená produkcia znepríjemňuje bývanie aj iným vlastníkom. Keď som s touto pani po druhýkrát hovoril, bola podráždená a vyjadrila sa, že nočný pokoj neruší a vo svojom byte si môže hrať čo chce a koľko chce. Zdeno

Odpoveď:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Tento kategorický imperatív je často bez rešpektu porušovaný, čo sa viditeľne prejavuje najmä v komunite panelákového typu bez ohľadu na to, či budeme hovoriť priamo o zákone alebo „iba“ o susedskej spolupatričnosti.

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov, alebo porušuje dobré mravy v dome, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu v dome nariadiť predaj bytu. Toľko z ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Prirodzene ide o limitné riešenie, ktoré je zvyčajne na veľmi dlhé lakte. Oveľa lepšie a rozumnejšie je susedsky sa pozhovárať a slušne sa dohodnúť. Ak to nepomôže, hlasnou hudbou obťažovaný sused má možnosť v prípade potreby požiadať o zákrok mestskú políciu, pretože vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov ani hlučnou hudobnou produkciou, či už ide o Bacha alebo o metalovú kapelu, alebo či sa nepatričný koncert odohráva počas hlbokej noci či cez deň. Všeobecnú ochranu pred zásahmi hlukom do pokojného života upravuje Občiansky zákonník v § 127 ods. 1. Pri opakujúcom sa nevítanom hudobnom programe máte možnosť požiadať osobne alebo písomnou formou o nápravu príslušný miestny úrad. Ten má v zmysle zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) právomoc riešiť priestupky proti občianskemu spolunažívaniu aj predbežným opatrením, ktorým zakáže dotyčnej obyvateľke prihlučnou hudbou zasahovať do pokojného stavu obyvateľov predmetného domu. V každom prípade je potrebné objektívne posúdenie intenzity zásahu, teda či konkrétny zásah prekračuje mieru primeranú pomerom. Predbežné opatrenie nie vždy je garanciou nápravy stavu a tak, ak by opatrenia obce boli neúčinné, máte možnosť, ako je spomenuté v úvode tejto odpovede, domáhať sa ochrany vašich oprávnených záujmov cestou súdu.

Poradenstvo v PN poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby
nie sú možné.

 

  • Neva

    Fajn, so susedmi by som si už poradila, žiaľ, na prevádzkára falošnej, hlučnej hudobnej produkcie v „pohostinstve“ v priestoroch školského dvora na Pankúchovej ul., som zrejme prikrátka, pretože toho vôbec nezaujíma, že existujú ľudia, ktorí si počas víkendu radšej vychutnajú kľud, a hlučná hudba a falošný spev im akurát dvíha tlak. Prečo musím do 21. hod.
    počúvať tieto stupidity? Ako je vôbec možné, že v prevádzke nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti školy, resp. na školskom dvore, sa môže podávať aj alkohol? Ak niekto na miestnom úrade na to dal súhlas, nezaujímalo ho to? Či…?

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.