INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpovedá právnik – Polerecký verzus Polorecký

Odpovedá právnik – Polerecký verzus Polorecký

Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa premenúvali ulice a z našej Zikovej sa stala Poloreckého. So záujmom som si vtedy prečítala, že Polorecký bol žandár z Beckova, čo niekedy v 50. rokoch poskytol pomoc dvom kňazom pri úteku z Leopoldova. Ako šiel čas, začal sa názov našej ulice meniť. Na bráne je Poloreckého, na plote Polereckeho. Na faktúrach a výpisoch z banky, listoch zo Sociálnej poisťovne, preukaze poistenca je Poloreckého, v občianskom preukaze mám uvedené Polereckeho. Keď som si vybavovala nový občiansky preukaz, spomenula som policajtke, že by som mala radšej uvedenú pôvodnú adresu Poloreckého. Povedala, že to majú v systéme a systém nepustí. Napadlo mi, že keby sme chceli darovať byt deťom, aká bude adresa. Poštárka prepáči, keď je na liste adresa s „o“ a v občianskom preukaze „e“, ale právnik nie. Ten by nemenil „komára za somára“ a zrazu sa z hlások stáva veľký problém. Vraj pôvodný názov ulice Poloreckého bol skomolený. Znamená to, že skutočný čestný človek bol skomolenina? To sa naozaj už nikto na nič nepamätá? S tým sa zmieriť neviem a nechcem! Len nech mi nikto nepovie, je to v systéme a ten nepustí. Čo už na tom záleží, Polerecký alebo Polorecký, je to len taká malá ulička v Ovsišti. Naozaj?

Bola by som rada, keby ste preverili položenú otázku, prípadne nechali posúdiť právnikovi, ako máme postupovať v prípade darovania bytu s takou nejasnou adresou. Zdá sa mi, že to nie je len administratívny a právny problém, ale súvisí aj s morálnou biedou súčasnosti. Ďakujem za Váš čas a prajem veľa úspechov našim PN.

PhDr. Marta Hargašová, CSc.

Doboví hrdinovia, vymodelovaní pominuteľnou slávou, prichádzajú a odchádzajú. Spolu s nimi sa v plynúcom čase, produkujúcom ad hoc nových hrdinov a nové osobnosti, strácajú aj ich ulice, sochy či súsošia. V nekonečnom kolobehu dejín obvyklý jav. Či sa tak stalo aj v opísanom prípade, rubrika zameraná na právne poradenstvo neskúma.

Časť bývalej Zikovej ulice bola uznesením rady NVB č. 295 zo dňa 21. 11. 1990 premenovaná na Poloreckeho ulicu. Major francúzskej armády, rodák z Polerieky, dnes súčasť Abramovej v okrese Turčianske Teplice, ktorý bojoval v armáde generála Washingtona vo vojne za nezávislosť a po ktorom mala byť ulica pomenovaná, sa však volal Ján Ladislav Polerecký (1748-1830). Z uvedeného dôvodu názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy v roku 1992 odsúhlasila jazykovú úpravu názvu ulice na Polereckeho. Toľko k ulici, na ktorej bývate a ktorú máte celkom správne zapísanú aj vo svojom občianskom preukaze. Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou náš občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje v ňom uvedené. Medzi obligatórne zapisované údaje patrí aj adresa trvalého pobytu občana – držiteľa občianskeho preukazu v podobe, ako ju schválil kompetentný názvoslovný orgán. Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov upravuje zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny názvu ulice alebo jej číslovania, vydá príslušný policajný útvar dotknutému občanovi nový občiansky preukaz s aktuálnymi údajmi.

S prípadným darovaním nehnuteľnosti si z pohľadu nezrovnalostí v názve ulice nerobte žiadne starosti. Vaša adresa (miesto trvalého pobytu) je taká, akú máte zapísanú v platnom občianskom preukaze. Pri darovaní, resp. inom scudzovacom úkone, sú relevantné vlastnícke práva k nehnuteľnosti a nie zhoda adresy scudziteľa s predmetnou nehnuteľnosťou.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky