INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čo nové vo VPS?

Čo nové vo VPS?

Ostatné dva týždne sme sa vo zvýšenej miere venovali čisteniu ulíc od komunálneho odpadu po bezdomovcoch a čisteniu nezabezpečených kontajnerových stojísk. Situáciu nám komplikovali najmä poveternostné podmienky. Vyzbierali sme odpad na Znievskej, Vígľašskej, Andrusovovej, Jankolovej, Beňadickej a na Daliborovom námestí. Takéto zbieranie si vyžaduje istú dávku pozornosti, opatrnosti, vhodné vybavenie a neraz aj odolný žalúdok. Človek niekedy až neveriacky krúti hlavou, aké rozličné odpadky sa nájdu pri upratovaní. Za zmienku určite stoja putá, pracovná knižka z čias prvej republiky, žiacka knižka či jazdecký bič. Takéto „skvosty“ sa nachádzajú väčšinou pod kríkami, kde sú inak neviditeľné.

Orezali a presvetlili sme kríkové skupiny na Jankolovej, Daliborovom námestí, Osuského, Krásnohorskej, Gettingovej. Orezali sme konáre stromov na Lenardovej, Lachovej, Mlynarovičovej, Farského a Holíčskej ulici. Priebežne odstraňujeme aj suché a polámané stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť obyvateľov a ich majetku. „Nebezpečné“ stromy sme vypílili na Wolkrovej, Holíčskej a Markovej. Vyčistili sme krajnice komunikácií na Rovniankovej, Gessayovej, Ševčenkovej, Belinského a chodníky na Znievskej, Budatínskej, Ševčenkovej, Belinského. Túto činnosť vykonávame, samozrejme, kontinuálne po celý rok. Okrem toho sme participovali aj na zabezpečení objektu bývalej materskej školy na Krásnohorskej ulici.

Marek Kovačič, MP VPS

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201