INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vdýchnite hodinám života

Vdýchnite hodinám života

Obrovské slnečné hodiny stoja v areáli Ekonomickej univerzity už od roku 1986. Na pozemok ich osadila správa diaľnic so zámerom, aby umelecký dotvárali čerstvo postavený Most hrdinov Dukly, dnes známy ako Prístavný most. Hodiny však postupne chátrali až do roku 2015, kedy sa z nich vďaka občianskemu združeniu Na hrane stala zaujímavá atrakcia.

O.z. Na hrane toto umelecké dielo zrevitalizovalo, vyčistilo od graffiti, a na zadnej strane tohto kolosu vznikla lezecká stena. V areáli boli tiež postavené aj konzoly na uchytenie slackline. V roku 2016 aktivisti v blízkosti hodín dobudovali aj workoutovú preliezačku. Slnečné hodiny sa tak stali prvým umeleckým dielom sfunkčneným na športový účel na Slovensku.

Po uplynutí dvoch rokov používania sa areál aj samotné hodiny znova dostávajú do zanedbaného stavu. Preliezačky sa používaním ničia, slnečné hodiny pokreslili vandali a ľudia tam po sebe nechávajú množstvo odpadkov.

S týmto stavom sa členovia neziskovky nedokázali zmieriť a rozhodli sa preto vytvoriť projekt na obnovu areálu slnečných hodín. „V roku 2018 dáme slnečným hodinám opäť novú podobu. Chystáme sa natrieť hodiny antigraffiti náterom, postaviť nový workout a opraviť veci, ktoré sa časom poničili,“ uvádza predseda združenia, Pavel Zajcev.

K naplneniu ich cieľov však budú potrebovať aj vašu pomoc. Ak sa vám ich projekt páči, podporiť ho môžete sumou na webovej stránke združenia. Aj vďaka vám tak môžu bratislavské slnečné hodiny opäť dostať novú tvár.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201