INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalčania sa môžu tešiť z nového parku na Bosákovej ulici

Petržalčania sa môžu tešiť z nového parku na Bosákovej ulici

Dlhé roky zanedbaný verejný park na Bosákovej ulici je už minulosťou. Investor, ktorý v danej lokalite postavil už zopár bytových domov a zároveň sa stará o zeleň v ich okolí, si jedného dňa povedal, že prišiel konečne čas aj na obnovu tohto priestoru. Ide síce o mestský pozemok a mestský park, ale ak ho mesto nedokáže dať do lepšej podoby alebo na to nemá financie, pustí sa do toho sám. Veď priestor by mal slúžiť ľuďom…   

„Táto myšlienka vznikla z podnetov viacerých ľudí, aby sa okolie konečne nejako dotvorilo,“ približuje Miloš Kedrovič, predseda predstavenstva spoločnosti Vodotika, a. s. Mesto sa v rámci svojich možností síce staralo o stromy a investovalo do ich výsadby, ale parčík volal po komplexnejšej obnove. Tej sa nakoniec ujal developer, ktorý tu v priebehu niekoľkých mesiacov vytvoril nový park s množstvom novej zelene, fontánou a jazierkom,  oddychovou zónou, lavičkami a detským ihriskom.

Využil pritom v čo najväčšej možnej miere prírodné materiály. Aj preto nie sú chodníky asfaltové či betónové, ale časť z nich je zo žulového materiálu z Českej republiky a časť má mlatový povrch. Ide teda o vodopriepustné povrchy, cez ktoré dokáže voda vsiaknuť do zeme. A buď ju využije okolitá flóra, teda korene stromov a rastlín, alebo v prípade potreby sa časť vyparí a tým spríjemní  ovzdušie, najmä v horúcich letných mesiacoch.

Samotná fontána je napájaná zo studne neďaleko parčíka. „Z nej prirodzene odteká voda do jazierka, ktoré má utesnené dno a priepustné svahy, čím sa prirodzene udržuje jeho hladina. Čiže voda, ktorú vyčerpáme, prejde cez fontánu do jazierka a vsakuje sa späť do podzemia,“ vysvetľuje Miloš Kedrovič. A ako dodal, v lete by sa mali byť v jazierku aj farebné rybky.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201