INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V Renvire sme zriadili chránenú dielňu

V Renvire sme zriadili chránenú dielňu

Starať sa o druhých a o prostredie, v ktorom žijeme, je od počiatku našou ideou. V Renvire sme založili chránenú dielnu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením – pre ľudí skvelých a šikovných, ktorí nedostali príležitosť, hoci v živote prekonali viac prekážok ako mnohí z nás. V Renvire vytvorili veselú partiu a my sa im snažíme vytvárať podmienky, aby v práci u nás našli zmysluplnú činnosť.

renviro-foto-petrzalske-noviny

Za spoluprácu ďakujeme občianskemu združeniu Tenenet, Centru sociálnej a pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici, ochotným pracovníčkam Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a, samozrejme, mestskej časti Bratislava – Petržalka.

renviro2

Renviro je bezplatný osobitný systém zberu PET fliaš, ktorý obyvateľom prináša pohodlné triedenieplatí za vyzbierané množstvá a zvyšuje úroveň recyklácie. Chcete zapojiť váš bytový dom? Volajte na 0908 120 850, či píšte na info@renviro.sk. Viac na www.renviro.sk.

Pavel Škultéty, konateľ Renviro s.r.o. a spoluautor projektu

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201