INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O Pečniansky les budeme bojovať

O Pečniansky les budeme bojovať

Starosta Vladimír Bajan v súvislosti so zámenou pozemkov v Pečnianskom lese s pozemkami v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec, poslal list generálnemu riaditeľovi štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky RNDr. Petrovi Morongovi, aby v mene poslancov a nimi prijatého uznesenia podporil odvolanie sa Lesov SR proti prvostupňovému rozhodnutiu Okresného súdu BA II. V tejto veci informoval aj ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom rokovaní dňa 1.12. 2015 prijali uznesenie, v ktorom odmietli aktivity smerujúce k predaju, zámene či inej zmene právnej formy vlastníctva, ktorá by znamenala, že by sa Pečniansky les dostal do súkromných rúk a vyzvali štátny podnik Lesy SR, aby podali odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu BA II. Považujú za neprípustné, aby obyvatelia Petržalky prišli o 24 ha Pečnianskeho lesa ako biotopu európskeho významu a zároveň vyjadrujú plnú podporu Lesom SR v boji proti tejto zámene.

Verím, že spoločným úsilím zainteresovaných strán sa podarí dosiahnuť také riešenie, aby obyvatelia Petržalky a celej Bratislavy neprišli o toto územie, a aby sa predišlo aj prípadným nežiaducim aktivitám v tak hodnotnej prírodnej lokalite hlavného mesta,“ dodáva starosta v listoch smerujúcich do rúk kompetentným.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201