INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O Pečniansky les budeme bojovať

O Pečniansky les budeme bojovať

Starosta Vladimír Bajan v súvislosti so zámenou pozemkov v Pečnianskom lese s pozemkami v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec, poslal list generálnemu riaditeľovi štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky RNDr. Petrovi Morongovi, aby v mene poslancov a nimi prijatého uznesenia podporil odvolanie sa Lesov SR proti prvostupňovému rozhodnutiu Okresného súdu BA II. V tejto veci informoval aj ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom rokovaní dňa 1.12. 2015 prijali uznesenie, v ktorom odmietli aktivity smerujúce k predaju, zámene či inej zmene právnej formy vlastníctva, ktorá by znamenala, že by sa Pečniansky les dostal do súkromných rúk a vyzvali štátny podnik Lesy SR, aby podali odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu BA II. Považujú za neprípustné, aby obyvatelia Petržalky prišli o 24 ha Pečnianskeho lesa ako biotopu európskeho významu a zároveň vyjadrujú plnú podporu Lesom SR v boji proti tejto zámene.

Verím, že spoločným úsilím zainteresovaných strán sa podarí dosiahnuť také riešenie, aby obyvatelia Petržalky a celej Bratislavy neprišli o toto územie, a aby sa predišlo aj prípadným nežiaducim aktivitám v tak hodnotnej prírodnej lokalite hlavného mesta,“ dodáva starosta v listoch smerujúcich do rúk kompetentným.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky