INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka je na zimu pripravená

Petržalka je na zimu pripravená

V marci tohto roku nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Petržalky. Okrem iného tu poslanci stanovili presné pravidlá čistenia verejných priestranstiev, povinnosti vlastníkov, nájomcov či užívateľov pozemkov, ale aj správcov bytových domov. Samospráva pristúpila k spresneniu povinností a zadefinovaniu priestorov z dôvodu nejednoznačnosti pôvodného znenia VZN, čím vznikali spory o tom, kto z oprávnených sa má o čistotu verejného priestranstva postarať. Od novej úpravy si sľubuje skvalitnenie poskytovaných služieb aj počas zimy.

Zimnú službu vykonáva mestská časť prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie – Miestneho podniku verejnoprospešných služieb – od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka. Posypový materiál je naskladnený v objeme 50 ton. O čistotu sa bude starať deväť strojov, dve dispečerské vozidlá a tri obslužné vozidlá. V pohotovosti bude podľa potreby dvadsať zamestnancov. V rámci zimnej služby sa mestská časť musí postarať o chodníky pozdĺž komunikácií III. triedy a priľahlých parkovísk, vedúcich k materským a základným školám, zdravotným zariadeniam, zastávkam mestskej hromadnej dopravy, domovom sociálnych služieb ale aj o prístupové komunikácie k nemocnici na Antolskej ulici, to všetko v celkovej dĺžke viac ako 30 kilometrov. Aby sa aj obyvatelia mohli zorientovať, kto sa má postarať o čistotu chodníkov a komunikácií, pripravila mestská časť prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. V „Mape zimnej služby“ sú vyznačené komunikácie III. triedy, ktorých čistenie zabezpečuje mestská časť prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb a komunikácie IV. triedy (chodníky), ktorých zimnú údržbu zabezpečujú podľa platného VZN č. 2/2014 buď správcovia nehnuteľností alebo mestská časť. Rozsah prác zimnej služby je navrhnutý tak, aby sa občan bezpečne dostal na zastávku autobusu a do dôležitých objektov a inštitúcií (zdravotné stredisko, škola, škôlka, dom sociálnej starostlivosti a pod.).

Od tohto kroku si samospráva sľubuje nielen efektívnejšie využívanie mechanizmov určených na posyp a odhŕňanie snehu ale aj lepšiu informovanosť obyvateľov pred blížiacimi sa zimnými mesiacmi. Obyvateľom je samozrejme k dispozícii telefonická linka zimnej služby 0905 902254, na ktorú sa Petržalčania môžu obrátiť so počas celých 24 hodín. Cieľom samosprávy je skvalitniť poskytované služby počas zimných mesiacov, preto uvíta všetky postrehy a podnety priamo od obyvateľov. Mapu rozošle mestská časť všetkým správcom so žiadosťou o zverejnenie na informačných tabuliach bytových domov.

MAPA ZIMNEJ SLUŽBY

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky