INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Z knižnice za Štefánikom na kolesách

Z knižnice za Štefánikom na kolesách

Slovenská pedagogická knižnica  vyhlásila  už 13. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“  k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktoré sa tradične koná štvrtý októbrový pondelok. Po zverejnení tohtoročnej témy  „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“  sa ZŠ Pankúchova 4 rozhodla realizovať netradičné školské  podujatie pod názvom „Z knižnice za Štefánikom na kolesách“.

Na túto aktivitu sa pripravovali žiaci s pani učiteľkami už  dva týždne vopred.  Prvým krokom bolo vyhľadávanie, triedenie a spracovanie informácií o M.R. Štefánikovi. Tieto informácie žiaci doplnili výstižným obrazovým materiálom, mapkami a kresbami. Hotové projekty  prezentovali pred svojimi spolužiakmi a  vystavili na nástenkách. V respíriu našej školy  vznikla veľká expozícia s množstvom informácií  o tejto významnej osobnosti. So spracovanými  informáciami sme sa chceli podeliť aj s inými petržalskými školami a preto sme im ponúkli možnosť zúčastniť sa na našej výstave.

Vyvrcholením celého podujatia bola cyklotúra žiakov, niektorých rodičov a pedagógov k Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika pri bratislavskom letisku,  ktorú sme realizovali v pondelok 23. októbra. Pred samotným štartom si cyklisti overovali svoje vedomosti o Štefánikovi v súťažnom kvíze.  Pomáhať si mohli literatúrou v školskej knižnici či informačnými nástenkami.  Tí, ktorí dosiahli 80% úspešnosť boli zaradení do losovania o knižnú odmenu. Na mená výhercov si museli žiaci počkať až v cieli – pri mohyle. Každý cyklista bol „vyzbrojený“  vlajočkou s trikolórou a brožúrkou s cyklotrasou a informáciami o Štefánikovi.  Počasie nám síce neprialo, ale odhodlanosť a dobrá nálada  nikomu nechýbala.

Po 15 kilometroch sme boli konečne v cieli. Pred mohylou sme si vypočuli v podaní štyroch žiakov zaujímavé informácie zo študijného, vedeckého, politického, vojenského či diplomatického života M. R. Štefánika. Pamiatku osobnosti sme si uctili položením venca k  mohyle M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, priamo na mieste havárie lietadla. Na záver sme vylosovali mená výhercov súťažného kvízu. Po krátkom oddychu a malom občerstvení sme roztočili kolesá bicyklov  na spiatočnú cestu. Aktivity boli ukončené popoludní pred sochou M.R. Štefánika pri Dunaji, kde položili deti zo školského klubu spomienkový veniec.

Veríme, že tieto aktivity prispeli nielen k získaniu nových vedomostí o významnej osobnosti našich národných dejín, ale posilnili aj pozitívny prístup žiakov k objavovaniu zaujímavých informácií v knihách.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201