INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Športová hala na Prokofievovej sa predávať nebude

Športová hala na Prokofievovej sa predávať nebude

Mestská časť Petržalka v súčasnosti spravuje štyri športové haly, všetky z nich sú prenajaté súkromným spoločnostiam, ktoré v nich prevádzkujú rôzne športové aktivity. Nájomcovia do ich prevádzkyschopnosti investujú vlastné financie, no niektoré z nich si vyžadujú už komplexnejšie rekonštrukcie a opravy, keďže budovy majú už takmer 30 rokov.

Obdobne je na tom aj športová hala na Prokofievovej ulici 2. Objekt je v zlom technickom stave a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu, predovšetkým stabilizáciu podložia, celkovú rekonštrukciu striech, inžinierskych sietí, športových plôch, šatní, sociálneho vybavenia, okien či dverí. Odhadovaný objem potrebných finančných prostriedkov predstavuje viac ako cca 580-tisíc eur.

Petržalskí poslanci zvažujú ďalšiu budúcnosť tejto športovej haly, pričom prioritou je zachovanie účelu, na ktorý bola v roku 1989 skolaudovaná, a tým je šport. To je pre nich neprekročiteľná podmienka. Vyberať budú z dvoch možností, ako sa k tejto nákladnej rekonštrukcii postaviť – buď nájdu financie vo vlastnom rozpočte alebo objekt prenajmú so záväzkom nielen zachovať tu šport, ale aj preinvestovať spomínanú čiastku z vlastných zdrojov. Podľa doterajších diskusií pravdepodobne žiaden z poslancov nebude navrhovať ani presadzovať predaj tohto objektu. Ako podklad pre svoje rozhodnutie si dali vypracovať znalecký a statický posudok, ako aj geologický prieskum pod samotnou budovou. Následne sa po dohode v kluboch na rokovaní zastupiteľstva rozhodnú, či  ho budú rekonštruovať a prevádzkovať vo vlastnej réžii, alebo ho prenajmú tak, ako je to napokon aj dnes. Súčasní nájomcovia prevádzkujú objekt športovej haly na Prokofievovej ulici od roku 1991. V roku 2016 využívalo športovú halu cca 500 športovcov mesačne, čo ročne prestavuje cca 5 000 združených vo viacerých športovcov kluboch.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201