INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Oddýchnite si na Pankúchovej

Oddýchnite si na Pankúchovej

 Jednou z mojich poslaneckých priorít v tomto roku bola revitalizácia starého ihriska na Pankúchovej ulici. S trochou vôle a so správnymi ľuďmi vieme vytvoriť pekné prostredie, v ktorom môžeme žiť dôstojne všetci, predovšetkým tí najmenší.

V spolupráci s obyvateľmi a šikovným architektom Tomášom Bartkom sa nám podarilo v tejto časti Ovsišťa vytvoriť oddychovú zónu s hracími a street workoutovými prvkami a vynoviť niektoré pôvodné betónové prvky. Ešte v novembri zrealizujeme výsadbu drevín, kríkov a zelene. Dokončíme aj pergolu, ktorá bude osadená do konca tohto roka. Týmto vznikne pekná oddychová a športová zóna pre všetky vekové kategórie.

Veľmi ma teší aj zrealizovanie požiadaviek Základnej školy Pankúchova, kde v areáli školského dvora boli osadené street workoutové prvky a stolnotenisové stoly. Deti tak môžu v priaznivom počasí športovať na čerstvom vzduchu. Ďakujem aj zamestnancom MČ Bratislava-Petržalka, ktorí sa svojou prácou do týchto projektov intenzívne zapojili.

Ivana Antošová, poslankyňa

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201