INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výstavisko hostilo Festival šikovných

Výstavisko hostilo Festival šikovných

Dvojdňový Festival šikovných zaujal žiakov, učiteľov aj širokú verejnosť zo Slovenska aj zo zahraničia. Mimoriadny záujem o podujatie dokazuje aj to, že na podujatí sa zúčastnilo niekoľko autobusov aj z Rakúska, Slovinska a tiež 5 učiteľov z Kene.

Pod jednou strechou sa v priebehu dvoch dní stretli žiaci, ktorí svoje nadanie a talent prezentovali na 25. ročníku Juniorských dní remesiel, 19. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, tiež na 1. ročníku súťaže o Zlaté nožnice v odbore kaderník.

p1110433

Sprievodnými podujatiami bola napríklad prezentácia programovania a konštrukcie LEGA a súpravy MERKUR vo vyučovaní a krúžkovej činnosti, workshop na tému Spoločenská zodpovednosť a systém duálneho vzdelávania, seminár venovaný podnikateľskému vzdelávania a finančnej gramotnosti cestou cvičnej firmy s názvom Podnikateľské vzdelávanie a predstavenie Duálnej akadémie s názvom Profesionál s praxou už po strednej škole. Na festivale sa predstavili aj stredné odborné školy, ktoré naštartovali spoluprácu so zamestnávateľmi po vzore, ktorý funguje vo Švajčiarsku. Na Slovensku sa táto aktivita realizuje pod názvom Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

žiaci

V poradí sa na 25. ročníku Juniorských dní remesiel zúčastnilo 43 škôl v pozícii vystavovateľov. Súťaž kaderníkov a vizážistov sprevádzal záujem 150 účastníkov, ktorí reprezentovali 29 škôl. Na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem sa zúčastnilo 65 cvičných firiem, z toho 11 zo zahraničia, presnejšie 4 z Rakúska, 4 z Rumunska a 3 z Čiech. Na seminári venovanému podnikateľskému prostrediu v nadväznosti na cvičné firmy boli zároveň predstavené víťazné projekty z 5. ročníka súťaže Naj Podnikateľský zámer. Prvenstvo putuje do Žiliny na Strednú odbornú školu podnikania a druhé miesto si odniesla Obchodná akadémia z Detvy.

študenti, dom, energia, ekologia

„Každé z podujatí bolo mimoriadne atraktívne, čo dokázal záujem prezentujúcich, ale aj hostí. Myslím si, že všetci, ktorí sa podieľali na príprave dvojdňového podujatia, pripravili aj dobrý darček pre organizátora, nakoľko Štátny inštitút odborného vzdelávania má tento rok 25 rokov,“ konštatuje jeho riaditeľ Michal Bartók. Aj preto súčasťou podujatia bolo odovzdávanie pamätnej plakety za podporu rozvoja stredného odborného vzdelávania a prípravy. Medzi ocenenými bolo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, rezort práce a ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo financií. Riaditeľ ŠIOV zároveň vyjadril presvedčenie, že toto podujatie bolo prezentáciu aj inšpiráciou „a preto je našou povinnosťou, každým rokom zvyšovať jeho atraktivitu a záujem škôl.“

študenti

Na tohtoročnom JUVYR-e sa okrem iných petržalských škôl zúčastnila aj Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb. My sme sa jej riaditeľa, Jozefa Horáka, pýtali, či splnil tento ročník ich očakávania:

Naša škola sa zúčastnila všetkých ročníkov a pri všetkých som mal tu česť a zodpovednosť za organizačnú prípravu a kvalitu nasej prezentácie. Prvých 10 rocnikov sme boli SOU potravinárske a ťažiskovo sme prezentovali odbory cukrár, pekár, mäsiar – údenár a predavač potravinárskeho tovaru. Až neskôr pribudli učebne a študijné odbory zamerane na gastronómiu a hotelové služby.
A v čom bol tento ročník iný oproti minulému? Hlavne podstatne väčším zastúpením odborných škôl a to nielen z Bratislavy, ale z celého Slovenska.

potravinari

Čím ste prezentovali školu?

Náš stánok sa opäť prezentoval výrobkami žiakov z našich odborných pracovísk – cukrárskymi a pekárskymi, z ktorých boli  najžiadanejšie bratislavské rožky, a mäsovými špecialitami. Organizovali sme  súťaže pre žiakov základných škôl  v zdobení perníkov, ktoré sa  stretli s veľkým záujmom aj u rodičovskej verejnosti. Príjemne nás prekvapila tohtoročná vysoká účasť žiakov základných škôl. Pripisujeme to dobre zvolenému  miestu organizácie  a faktu, že bol paralelne otvorený veľtrh Bibliotheka.
Potešil nás zvýšený záujem žiakov a rodičov o odbor cukrár, už tradične o odbor hotelová akadémia a pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu. Tešíme sa aj zo záujmu o novootváraný študijný odbor výživa a šport. Celkovo hodnotíme jubilejný ročník pozitívne, snáď do budúcna len vyriešiť otázku požadovaného vstupného pre žiakov.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky