INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Toho roku hračky nezbierame

Toho roku hračky nezbierame

Petržalské noviny v tomto roku Daruj hračku kamarátovi neorganizujú z technických a organizačných dôvodov. Sme vďační každému, kto sa počas dvadsiatich rokov do akcie zapojil, ale v posledných dvoch rokoch nám zostávalo príliš veľa hračiek, ktoré nechceli tí, pre ktorých boli darované a ani sociálne zariadenia pre deti. Mnohí sa totiž zbavovali toho, čo je skôr na vyhodenie. Vlani sme rozvážali hračky už do celého kraja. Aj teraz sme sa  pýtali: Nechcete hračky? Dovezieme ich. Pozitívna odozva takmer žiadna.  Po dlhom váhaní sme sa napokon predsa len rozhodli hračky pred tohtoročnými Vianocami nezbierať.  Ale nevzdávame sa pôvodnej myšlienky. Pokúsime sa podobný projekt pomoci deťom realizovať v budúcom roku. A privítame každý podnet ako to robiť lepšie a efektívne.

Redakcia PN

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201