INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kto sa stará a kto nie?

Kto sa stará a kto nie?

Chcem sa poďakovať  oddeleniu údržby zelene a komunikácií MPVPS, ktorú má na starosti pán Beleš. Poprosil som o orez živého plotu na Pifflovej 1-3, o ktorý sa stará jeden z obyvateľov. Žiaľ, má zdravotné problémy. Prosbu vyslyšali a okolie nášho domu  je znovu krajšie. K tomuto poďakovaniu sa pripája za operatívne riešenie odvozu odpadu po oreze drevín, ktorý si občania riešili vo vlastnej réžii v predzáhradke pred BD Tupolevova 17 Juraj Jánoš.

Zároveň ale chcem upriamiť pozornosť na nedokosený pozemok pri parkovisku na Macharovej – bývalá odťahovka. Pozemok  má na starosti magistrát. Po urgenciách občanov niečo aj pokosil, ale nedokosil časti, kde sú zvyšky betónového oplotenia na zemi. Poprosím aj v mene okolo chodiacich a tam bývajúcich  občanov  dotiahnuť tieto „drobnosti“ do úspešného odstránenia betónov.  Okolie parkoviska začína zarastať náletovými drevinami. Žiadam našich poslancov v meste o riešenie na magistráte. Alebo to zase vyčistia naši VPS-kári?

Pokiaľ sa pamätám , bolo sľúbené dokončenie chodníka spájajúceho Macharovu okolo garáží a parkoviska smer k zastávkam na Dvory, ale stále sa chodí po blate. Náš pán poslanec Dolinay tam pri parkovisku rozdával pred voľbami svoje letáky, žiadam ho, aby sa osobne zaangažoval.

Mgr. Peter Šagát,  Pifflova 3

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky