INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komu prekážajú hraničiari?

Komu prekážajú hraničiari?

Dosť mi zdvihlo tlak, keď som sa dočítal o návrhu mestskej poslankyne pani Ivety Plšekovej premenovať v Petržalke Námestie hraničiarov. Poukazuje na to, že námestie nesie názov po ľuďoch, ktorí slúžili na obranu socialistickej vlasti a zatýkali tých, ktorí sa snažili utiecť na slobodu.

27 rokov po páde socialistického zriadenia tento názov nikomu neprekážal a teraz sa niekto spamätal a prišiel s týmto „vynikajúcim“ návrhom. Treba si uvedomiť, že na hranici slúžili prevažne vojaci povinnej základnej služby a boli ich tisíce, ktorých úlohou bolo chrániť hranice krajiny, pretože vtedy bol iný režim a iné zákony. Prevažná väčšina z nich na hranici v časoch totality nezadržala len občanov utekajúcich na západ, ale aj zločincov na úteku či prevádzačov, takže v každej službe nasadzovali svoj život.

Opustenie republiky (aj pokus) bol v tých časoch, bohužiaľ, trestný čin, ktorý spočíval v nedovolenom, teda neoprávnenom, opustení územia štátu, za čo hrozil trest odňatia slobody. Tento trest však hrozil aj vojakom, ktorí by nekonali tak, ako im kázali vtedajšie zákony.

Nevidím na tom nič zlé, ak je po nich pomenované námestie na najväčšom bratislavskom sídlisku, ktoré bezprostredne susedí aj teraz s tzv. západom. Okrem toho, že je to možno najznámejšie v Petržalke, tisíce Petržalčanov by si museli meniť svoje doklady a aj tak by pre každého z nich zostalo navždy Námestím hraničiarov. Nezabúdajme, že ochrana hraníc sa stáva opäť aktuálna, takže nechajme námestie námestím a venujme sa nejakým užitočnejším veciam.

 • Pavol

  p. Tomáš Husár tak to sme mali nechať aj Hitlerovo námestie alebo Stalinovo aj také sme v BA mali. Áno je to veľká chyba že sa to nepremenovalo už dávno ale väčšia chyba je v omyle chybe zotrvať ako je čo aj neskôr napraviť. A nerozprávajte nám tu báchorky ako hraničiari chránili vlasť pred zločincami. Skúste to povedať do očí tým 100vkám nevinných zavraždených obetí a ich príbuzným. Že sa nehanbíte. Ako keby ste obhajovali gestapo alebo SS. Doslova.

 • Ferenc Lovasz

  Pavol, neporovnávaj tu Leopoldov s leopardom ! Názov Nám. Hraničiarov nech zostáva naďalej. A, pani doktorka, sa nech láskavo a dôsledne stará o svojich pacientov !

  • Peter S1

   Pani doktorka je poslankyňou, takže sa logicky stará o veci verejné. Ale komunista Husár, by sa už mohol odobrať do komunistického raja.

 • Peter S1

  Urobme kompromis. Keďže pohraničníci boli na to, aby zabránili občanom utiecť z komunistického lágra, nazvime to námestie, Námestím bachárov.

 • Monika

  Neviem na čo to je dobré premenovať Nám. Hraničiarov, aj tak to každý Petržalčan bude volať Nám. Hraničiarov. Netreba meniť už zaužívané názvy.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky