INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jeseň sa aj v Petržalke spája so záhradníčením

Jeseň sa aj v Petržalke spája so záhradníčením

Dobrý deň pán starosta, neviem, či Vám obyvatelia píšu aj kladné ohlasy, lebo väčšina z nás to berie ako samozrejmosť a píšeme hlavne vtedy, keď sa sťažujeme. Som obyvateľka Černyševského ulice a som milo prekvapená úpravou nášho „dvora“. Neviem, koho je to zásluha, preto píšem rovno Vám. Prosím, odovzdajte naše poďakovanie zamestnancom, ktorí majú na tom najväčšiu zásluhu. Len dúfam, že takto krásne upravený dvor nám vydrží čo najviac, ale to už je len na nás, obyvateľoch.

Dúfam, že budete pokračovať v takejto činnosti pre spoluobčanov (viem, že to veľmi závisí od financií) a prajem Vám a Vašim kolegom veľa úspechov. S pozdravom, K.

gessayova-priebeh-prac, zelen, výsatba
Gessayova, priebeh prác, zeleň, výsatba.

„Takéto pekné poďakovanie adresovala Petržalčanka kolegyni  Evke Čevelovej, architektke, ktorá už piaty rok pracuje na projekte Petržalské predzáhradky a vďaka jej profesionálnemu prístupu a zmyslu pre krásu je takýchto oku lahodiacich oáz na území Petržalky viac ako osemdesiat,“  pochválil vynikajúcu prácu referátu zelene starosta Vladimír Bajan a dodal, že už viac ako osem rokov zabezpečuje mestská časť skrášľovanie okolia bytových domov úpravou predzáhradiek novou výsadbou trvaliek, drevín, alebo rekonštrukciou trávnikov.

„Každoročne evidujeme 20 nových žiadostí o úpravu okolia, preto sme začiatkom jesene opäť pripravili projekty úprav predzáhradiek“, povedala pani Čevelová a dodala, že pri každom návrhu zohľadňuje lokalitu, orientáciu upravovanej plochy vzhľadom k svetovým stranám, svetelné a pôdne podmienky. Výsledkom je konečný návrh, podľa ktorého dodávateľská firma predzáhradku vysadí. „Predzáhradky realizujeme postupne podľa aktuálneho stavu zelene, termínu podania žiadosti a rozsahu prác, ako aj množstva finančných prostriedkov, vyčlenených na tento účel v rozpočte mestskej časti,“ opísala postup architektka.

Každoročne sa takto podarí skrášliť asi 10 predzáhradiek. Dodávateľská firma už dokončila predzáhradky podľa navrhnutého projektu na Černyševského 21, Budatínskej 31, Ševčenkovej 7-9, Ševčenkovej 15 a Ševčenkovej 28. Na Starhradskej 2-4 a v dvoch lokalitách na Tupolevovej ulici dosadili živý plot. Na Gwerkovej 1-9 naviezli zeminu do priestorov predzáhradiek a zelených pásov pozdĺž komunikácie, kde prišlo k veľkým poklesom terénu. Po terénnych úpravách založila dodávateľská firma nový  trávnik. V najbližších dňoch dokončia aj úpravy priestorov predzáhradiek na Jasovskej 41 a 45, Lachovej 28 a Markovej 9.

Gessayova predtým
Gessayova predtým

Okrem výsadby predzáhradiek zabezpečila samospráva tento rok revitalizáciu priestranstva pred Základnou školou na Gessayovej ulici. „Po vyčistení parčíka od náletov a ostrihaní kríkov sme navrhli v oblúkoch, tvorených nízkymi múrikmi, vysadiť pestré trvalkové a trávové záhony, ktoré už najbližšiu jar  skrášlia tento priestor,“ opísala zrealizované úpravy pani Čevelová.

Budúci rok plánujú umiestniť na múriky drevené sedáky a tak umožniť obyvateľom posedieť si v parčíku a potešiť sa pohľadom na kvitnúce záhony.  V rámci jesennej výsadby pribudnú aj 3 zaujímavé druhy stromov. „Žiaľ, nie všetci obyvatelia sú pozitívne naladení na skrášľovanie Petržalky a len pár dní po realizácii týchto úprav zmizli niektoré trvalky a okrasné trávy nechali vandali vytrhané v záhone,“ posťažoval sa starosta na ľudí, ktorí si nevážia prácu iných. Nový záhon, tvorený zaujímavými listnatými a stále zelenými kríkmi, bude skrášľovať aj nové parkovisku na Markovej ulici 5, ktoré prebudovala na základe žiadosti obyvateľov priľahlých domov  mestská časť z roky nepoužívaného športoviska.

Černysevského 21
Černysevského 21

Ďalšiu zmenu zaznamenali obyvatelia na Černyševského ulici 23-29, kde zásadnými úpravami prešiel ich vnútroblok. Dodávateľská firma tu vysadila štrkový trvalkový záhon v poloblúku, ohraničenom nízkym betónovým múrikom a samospráva zabezpečila aj osadenie dvoch lavičiek na príjemné posedenia. Na jar ešte na betónové kvádre umiestnia drevené sedáky.  Sadovníckymi úpravami získal tento vnútroblok novú estetickú funkciu, vďaka ktorej budú obyvatelia tráviť časť voľného času posedením v zeleni priamo v bezprostrednej blízkosti svojho domova.

Jeseň je vhodným agrotechnickým termínom na výsadbu drevín. Koncom novembra pripravuje samospráva výsadbu 62 ks odrastených listnatých a ihličnatých stromov do plôch verejnej zelene. Časť stromov bude vysadená ako náhradná výsadba za realizované výruby vo verejnej zeleni, časť ako náhrada za vyschnuté stromy a tie ostatné ako dotvorenie jestvujúcich prírodných oáz, ktoré prepožičiavajú našej Petržalke jej zelený a útulný ráz.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.