INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aby nehorelo a nebolelo

Aby nehorelo a nebolelo

Horííí!!! To nie je strašenie, ani privolávanie nešťastia, to je výkrik varovania, paniky, hrôzy, že sa niekde v našej blízkosti – v objekte, v teréne – zmenil oheň z dobrého sluhu na zlého pána. A ratuj sa, kto môžeš..! Aj v našich bytových domoch. Panelákoch. Keď média oznamujú…

Nemilé zvesti

V Bratislave ani nie za dva týždne vzbĺkli v obytných domoch tri požiare. Dva v Dúbravke, jeden v Karlovej Vsi. Ten prvý, v noci 3. Novembra, bol v paneláku na Ul. Ľ. Zúbka už tragický. Jedna obeť priamo v dome, druhá skonala na následky v nemocnici. Dve desiatky obyvateľov evakuovali, niekoľkých zranených hospitalizovali. Ako uvádza tlačová agentúra, požiar vznikol na treťom podlaží, pričom došlo k zadymeniu spoločných priestorov schodiska až po ôsme podlažie. Nešťastná udalosť je predmetom vyšetrovania. Tak ako aj ďalšie dve na Jamnického a Bílikovej ulici, tie sú našťastie, bez obetí, i keď v jednom prípade museli hasiči evakuovať polstovku obyvateľov a zdravotníci na mieste ošetriť 17 osôb.

hasiči

Aké sú potom naše paneláky

Autorizovaný inžinier Karol Ferenčík projektoval obnovu nejedného paneláku. Pred tromi rokmi získal v celoslovenskej súťaži Najlepšie obnovený bytový dom druhé miesto. Jeho projekt šetrí obyvateľom paneláku až 60 percent energií. Keď dohliadal ako stavebný dozor na obnovu nášho bytového domu, starostlivo všetko premeriaval, keď bolo treba aj nanovo čísla a vzorce preratúval, skúmal, hodnotil, obťažkával používané materiály, viackrát sa vracal na tie isté miesta a vari najčastejšie skloňoval pojmy – nehorľavé, protipožiarne. Nedalo mi ho neosloviť, ako vníma v takom krátkom čase tri požiare v bratislavských panelákoch. Sú také zraniteľné?

„Ani nie. Sú rôzne typy panelákov, postavené v rôznom čase a z rôznych materiálov. Na hromadnú výstavbu sú rôzne názory, čokoľvek jej možno vyčítať, ale bezpečnosť, aj tú protipožiarnu, však určite nie. Za štyri-päť desaťročí sa žiadny panelák sám od seba stavebne nezrútil, jednotlivé sústavy sú pevné a konštrukčne logické, použité materiály sú funkčné aj po dvojnásobnej dĺžke ich predpokladanej životnosti, nespomínam si ani na vážne zlyhania technických zariadení, výťahov, plynových a elektrických rozvodov.

Iste, evidujeme ich systémové poruchy, tie sú však stavebne, konštrukčne odstrániteľné bez negatívnych dopadov na ďalšie plnohodnotné užívanie stavebného objektu a jeho funkčnosť. Paneláky postavené v Petržalke v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch už majú všetko, čo zvyšuje protipožiarnu bezpečnosť stavby a bývania v nej. Otvorové výplne, okná na chodbách a schodiskách sú otvárateľné, zabezpečujú prirodzené vetranie, v krízovej situácii odvetrávanie dymu a splodín plynov, k dispozícii sú hydranty na hasenie vodou, ale i ručné hasiace prístroje, v dome sú vytvorené samostatné protipožiarne sekcie oddelené protipožiarnymi dverami, aby sa nešíril požiar z jednej miestnosti do ďalších, v prevádzkyschopnom stave sa majú udržiavať únikové cesty, tak ako to požaduje protipožiarna legislatíva.

neporiadok, panelák, hasicii

To je to primárne – technické, materiálne, funkčné. Potom pre každý panelák treba vysloviť otázku, či to tak naozaj aj v ňom je a sa tak deje. Pri obnove nachádzame domy v kadejakom stave. Zanedbanom, devastačnom, nefunkčnom. Že sú napr. únikové cesty kadečím zapratané, je už sekundárne. To nie je záležitosť stavby ako takej, ale obyvateľov, ktorí ju užívajú. Preto, čo projektovo môžeme, to so súhlasom vlastníkov bytového domu doplníme, nastavíme na platné právne predpisy, technické normy a technologické parametre. Napríklad aj na výťahoch už inštalujeme protipožiarne dvere. Veď teplota na chodbách, schodiskách, ak vznikne v prípade požiaru tzv. podtlakový komín, dosahuje až 800 stupňov Celzia.

Tomu sa snažíme protipožiarne čeliť. Čo vieme, to sa snažíme urobiť, aby sa jednotlivo i všeobecne zvýšila bezpečnosť domu. Nedokážeme však naučiť ľudí, ako sa majú v konkrétnej krízovej situácii správať. Ako ju majú vyhodnotiť. Kedy ujsť a kadiaľ, kedy ešte počkať a kadiaľ určite nejsť. Nová doba zanedbala túto osvetu. Nestačí vyškoliť niekoľkých určených ľudí, v domoch sa musia uskutočniť výcviky, osvojiť si modely správania v rôznych situáciách. Iné je, keď vznikne požiar v dolných podlažiach domu, iné v strede domu a iné v najvyšších podlažiach. To má byť najnovšia úloha pre správcov bytových domov. Potrebná legislatíva by preto nemala dlho vyčkávať.“

hasiči príprava

Únikové cesty

Netreba o nich veľmi špekulovať, ani o nich vypisovať. Pre obyvateľov bytového domu sú najčastejšou cestou k záchrane. Úniková je cesta života, ale môže byť aj cestou… Keď už nefungujú výťahy, lebo niet elektriny, keď pomoc môže prísť len zvonka od tretích osôb, profesionálnych záchranárov. Ale vydať sa na ňu musí človek sám, či s najbližšími.  Či ňou prejdú ešte vo vhodnom, nie v najkritickejšom čase, záleží na mnohých, v tejto chvíli neznámych okolnostiach. Ale predsa v tejto chvíli známej podmienke. Že to musí byť cesta priechodná, voľná, bez akýchkoľvek prekážok. Malých či veľkých.

Tí, ktorí ju už absolvovali, mali šťastie v nešťastí. Že sa nepotkli, na nič nenarazili, nič na nich nespadlo, nič nezavalilo, nešľahlo. Netreba dramatizovať, psychologizovať, teda vecne. Vyhláška č. 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov v § 51, ods. 1 uvádza: Úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. V ďalších ustanoveniach vyhláška konkretizuje, že pokiaľ ide o chránenú únikovú cestu (tie sú v novších petržalských panelákoch), tá je oddelená od ostatných požiarnych úsekov požiarnymi deliacimi konštrukciami a požiarnymi uzávermi, je vetraná a umožňuje bezpečný pohyb osôb. V § 55, ods. 1 vyhláška upresňuje vetranie únikovej cesty, ako jej súčasti a funkčnosti.

Tá sa musí, vrátane požiarnej predsiene, vetrať prirodzením vetraním alebo umelým vetraním podľa prílohy č. 7.  Nie náhodne uvádzam túto kapitolu podrobnejšie, pretože práve vetranie, čerstvý vzduch a odvod spalín, plynov, dymu z ohrozeného priestoru je podmienkou pre prežitie. Príloha č. 7 v bode 1., písm a) o.i. uvádza, že prirodzené vetranie únikových ciest sa zabezpečuje otvárateľným otvormi s plochou najmenej 2 m2 v každom podlaží alebo otvormi s plochou najmenej 1 m2 na každom podlaží umožňujúcimi priečne vetranie. Povedané po lopate – sú to okná na schodiskách, ktoré musia byť v každom čase i nečase okamžite otvárateľné, ničím zaťažujúce, a nie zapratané kvetináčmi, že ich nemožno otvoriť, resp. po ich vyprataní sa práve črepníky stanú prekážkou na únikovej ceste.

poziare

Keď ešte nie je neskoro

Fotografie, ktoré sú súčasťou tohto článku, sú z minulého týždňa zo štyroch petržalských panelákov. Že takto to vyzerá na chodbách, schodiskách, parapetoch a Boh ochraňuj ich obyvateľov, aby nemuseli po nich raz utekať z ohrozeného domu. V tme, dyme, páľave, nič nevidiac. Netreba k nim žiadne vysvetlenie, žiadny komentár. A – dalo by sa.  Písať o pokutách, priestupkoch, i možnej trestnej zodpovednosti všeobecného ohrozenia.  Lebo to, čo niektorí z nás v dome robia, ako sa sebecky  správajú, ignorujú možné dôsledky, čomu vystavujú svoje rodiny a svojich susedov, ako ohrozujú ich životy, zdravie, majetok, to nie je ani náhoda, ani nevedomosť, ani nedbanlivosť. Je to úmysel? Netreba nikoho udávať, na nikoho žalovať, vypisovať. Každý správca bytového domu musí poznať každý spravovaný dom a vie, ako má, ba musí zo zákona ako podnikateľský subjekt konať. Keď ešte nie je neskoro…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky