INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zimná pohotovosť v Petržalke už začala

Zimná pohotovosť v Petržalke už začala

Petržalka zabezpečuje zimnú službu prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v zmysle „Operačného plánu zimnej služby na zimnú sezónu 2015/2016“. Zimná pohotovosť sa začala15. novembra 2015 a končí 15. marca 2016. Tento termín môže byť ovplyvnený mimoriadnymi poveternostnými vplyvmi, vtedy operačný štáb zimnej služby určí termín nástupu a ukončenia zimnej služby mimo týchto termínov. Aby sa aj obyvatelia mohli zorientovať, kto sa má postarať o čistotu chodníkov a komunikácií, pripravila mestská časť v minulom roku prehľadné mapy s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. V mape sú vyznačené komunikácie a chodníky, ktorých čistenie zabezpečuje mestská časť (vyznačené červenou a oranžovou) a chodníky, ktorých zimnú údržbu zabezpečujú podľa platného VZN č. 2/2014 správcovia nehnuteľností, a to prioritne pred bytovým domom (vyznačené na mape modrou) a následne aj za ním (vyznačené bielou farbou).

Rozsah zimnej údržby, ktoré zabezpečuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb zahŕňa:

CHODNÍKY pridelené rozpisom v spolupráci s oddelením nakladania s majetkom a oddelením životného prostredia s prevahou chodníkov pozdĺž komunikácií III. triedy a chodníky priľahlé pozdĺž komunikácií II. triedy v zmysle Cestného zákona, prístupové chodníky k materským a základným školám, zdravotným zariadeniam, DSS Medveďovej 21 a DD Polereckého, Memory a Stredisku sociálnych služieb Mlynarovičova, celkom v dĺžke viac ako 52 km zabezpečia dva traktory Solaris 35, jeden Solaris 45 a jeden Solaris 55, ďalej štyri žacie stroje vybavené radlicami.
SCHODISKÁ k terasám v správe mestskej časti.
KOMUNIKÁCIE III. triedy a priľahlé parkoviská v správe mestskej časti a prístupovú komunikáciu k nemocnici na Antolskej ulici, všetky v dĺžke viac ako 46 km dvomi traktormi Dorado 76 a Zetor 5341.

V prípade voľných kapacít čistia pracovníci aj iné chodníky a plochy podľa zmlúv s ich správcami, prípadne majiteľmi. Komunikácie I. a II. triedy (s premávkou MHD) a zástavky MHD, uvoľňovanie priechodov pre chodcov a uvoľňovanie kanalizačných vpustov zabezpečuje Hlavné mesto SR Bratislava.

Obyvateľom sú k dispozícii telefonické linky zimnej služby 0905 902254 a 02/63820 158 ako aj profil na sociálnej sieti MP VPS, kam sa Petržalčania môžu obrátiť počas celých 24 hodín so svojimi podnetmi.

Pre Petržalčanov samospráva pripravila aj prehľadné mapy s farebne rozlíšeným vyznačením povinných na verejných priestranstvách. Mestská časť je preto na zimu pripravená.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky