INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Kontajnery v novembri

Kontajnery v novembri

Vo štvrtok  13. novembra pristaví mestská časť veľkokapacitné kontajnery na tieto miesta: Farského 2-8; Vavilovova 3-5; Jungmannova 8, 10; Ševčenkova 18-20 (parkovisko); Ševčenkova 2-4; Fedinova 10-16; Prokofievova 14-16; Švabinského 8-10 (parkovisko); Belinského 8-10; Hálova 12-16; Tupolevova 1-7; Tupolevova medzi 15-17; Jiráskova 6-8 (parkovisko); Iľjušinova 12-14; Markova 7-11. Odvážať ich bude v piatok 14. novembra.

Systém jesenného pristavovania kontajnerov organizuje mestská časť po novom. Dôvodom zmeny boli skúsenosti z minulých rokov, kedy víkendové pristavovania kontajnerov zneužívali nezodpovední podnikatelia ale i obyvatelia z iných mestských častí. Celý zber sa tak výrazne predražil. Od nového systému zberu odpadu počas pracovných dní si samospráva sľubuje elimináciu zneužívania kontajnerov ako aj zvýšenie dodržiavania pravidiel ich napĺňania. Samospráva preto upozorňuje, aby Petržalčania rozobrali odpad na čo najmenšie možné časti a tiež, aby ho nekládli mimo kontajnerov. Taktiež žiada vodičov, aby parkovaním svojich vozidiel nebránili vstupu k týmto kontajnerom.

Okrem tejto možnosti môžu obyvatelia zlikvidovať iný ako komunálny odpad aj v petržalskom zbernom dvore na základe preukázania sa trvalým pobytom v Petržalke.

Systém jesenného pristavovania kontajnerov organizuje mestská časť po novom. Dôvodom zmeny boli skúsenosti z minulých rokov, kedy víkendové pristavovania kontajnerov zneužívali nezodpovední podnikatelia ale i obyvatelia z iných mestských častí. Celý zber sa tak výrazne predražil. Od nového systému zberu odpadu počas pracovných dní si samospráva sľubuje elimináciu zneužívania kontajnerov ako aj zvýšenie dodržiavania pravidiel ich napĺňania. Samospráva preto upozorňuje, aby Petržalčania rozobrali odpad na čo najmenšie možné časti a tiež, aby ho nekládli mimo kontajnerov. Taktiež žiada vodičov, aby parkovaním svojich vozidiel nebránili vstupu k týmto kontajnerom.

Okrem tejto možnosti môžu obyvatelia zlikvidovať iný ako komunálny odpad aj v petržalskom zbernom dvore na základe preukázania sa trvalým pobytom v Petržalke.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201