INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Školáci už vedia čo (ne)robiť s pohodenou injekčnou striekačkou

Školáci už vedia čo (ne)robiť s pohodenou injekčnou striekačkou

Petržalská samospráva sa v súvislosti s výskytom použitých injekčných striekačiek rozhodla podniknúť rázne kroky, aby ochránila obyvateľov, predovšetkým deti hrajúce sa na ihriskách a pieskoviskách, ktoré často využívajú a navštevujú aj ľudia užívajúci drogy. Tí pod vplyvom omamných látok nemajú problém odhodiť použitú injekčnú striekačku priamo na detskom ihrisku.  Prvým krokom pre vyčistenie Petržalky od nebezpečných ihiel bolo vypracovanie projektu, ktorý samospráva podala na Ministerstvo vnútra SR začiatkom roka. Vďaka tomu sa mestskej časti podarilo získať od Rady vlády SR pre prevenciu kriminality šesťtisíc eur na riešenie situácie. Projekt odštartoval v polovičke júla a odvtedy – aj v spolupráci s OZ Odyseus – vyzbierala viac ako 240 kusov pohodených striekačiek s ihlou.

Striekačky na Mlynarovičovej č  12 pri kontajneroch

„Najviac injekčných striekačiek sme vyzbierali v okolí tzv. Modrého domu, pomáhali nám miestni obyvatelia, ukazovali nám miesta, kde zvyknú byť pohodené použité striekačky,“ povedala Miroslava Žilinská, riaditeľka občianskeho združenia. Problém výskytu striekačiek v tejto lokalite sa samospráva snaží riešiť aj systematicky a komplexnejšie. „Verím, že predajom budovy Modrého domu investorovi, ktorý vybuduje nové byty, sa súčasná situácia radikálne zmení v prospech slušných Petržalčanov,“ povedal v tejto súvislosti Vladimír Bajan.

školá

Pre zrealizovanie zberu musela samospráva odborne vyškoliť pracovníkov a nakúpiť potrebný materiál – ochranné rukavice a nádoby na zber a uskladnenie. Miestna samospráva okrem samotného zberu tiež kladie dôraz na osvetu v tejto problematike. „Deti si často neuvedomujú, aké riziko im pri dotyku s použitou ihlou môže hroziť, a preto sme sa rozhodli, že okrem zberu striekačiek zorganizujeme aj prednášky pre petržalských školákov,“ dodal starosta Bajan. O nebezpečenstve pohodených ihiel žiakom porozprávali členovia občianskeho združenia ODYSEUS. Zabezpečili aj vyškolenie pracovníkov, ktorí chodia do ulíc striekačky zbierať. Na prednáškach sa školáci zo základných škôl na Dudovej a Budatínskej dozvedeli najmä to, čo robiť s nájdenou pohodenou injekčnou striekačkou napríklad na pieskovisku či v parku. Zistili, že sa jej nemajú dotýkať a aj ostatné deti upozorniť, aby ju nechytali do rúk a okamžite privolať niekoho dospelého. V prípade, že sa pichli, nesmú sa báť to povedať. Prednášky zaujali aj učiteľov, ktorí zostali priam zaskočení z toho, koľko informácií o danej téme „ich“ deti už majú. Po tom, čo žiaci získali základné informácie, si teoretické poznatky preverili hravou a tvorivou, ale aj edukatívnou aktivitou. Tretiaci sa stali malými umelcami, keď maľovaním, vystrihovaním obrázkov a ich lepením vytvárali koláž na tému o injekčných striekačkách. Štvrtáci zas mali za úlohu dotvoriť komiks o injekčnej striekačke na detskom ihrisku. Viaceré z detí vytvorili veľmi zaujímavé a nápadité výkresy. Celkovo si prednášku vypočulo viac ako 120 detí. Žiaci ostatných škôl aj škôlok získajú informácie z plagátov a nálepiek, ktoré samospráva v súvislosti s osvetou dala pre základné a materské školy vyrobiť.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky