INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Poďakovanie

Poďakovanie

Slovo robí chlapa

Chcem sa poďakovať pracovníkom MP VPS za orezanie kríkov za obytným domom Pifflova č. 1 – 3. Richard Uhrín a František Guth vždy dodržia slovo, pomôžu a pracujú v prospech obyvateľov Petržalky. Ďakujeme! Tiež musím pochváliť pracovníkov Raki za kosenie a hrabanie lístia. Veľa ľudí z nášho okolia konštatuje, že sa starostlivosť o zeleň za starostovania pána Bajana výrazne zlepšila.

Mgr. Peter Šagát,

zástupca vlastníkov bytov Pifflova č. 1 – 3

Áno, je to pravda. Aj ja sa pripájam k poďakovaniu.

Andrej Školkay, Pifflova 5

Pracovníci MP VPS skrášľujú okolie nášho bytového domu

Vďaka za poriadok a čistotu

Chcem sa poďakovať starostovi V. Bajanovi za jeho úsilie venované poriadku a čistote našej mestskej časti. Pevne verím, že vďaka vzájomnej podpore a spolupráci orgánov mestskej časti a jej obyvateľov bude možné spoločné priestory našej mestskej časti – slúžiace nielen rezidentným obyvateľom Petržalky, ale aj jej návštevníkom – udržiavať v čo najlepšom stave.

Martin Remeš

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201