INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Národný park Podunajsko

Národný park Podunajsko

Podpora vzniku Národného parku Podunajsko, kde má patriť aj Pečniansky les a príroda Petržalky závisí najmä na rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR, ale aby sa tento proces rozhodovania ministerstva urýchlil, tak je potrebné zo strany troch samosprávnych krajov, keďže sa tento bude rozprestierať na územiach Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja prijať tzv. Verejný prísľub, s ktorým by mohlo ministerstvo kalkulovať pri procese schvaľovania tohto Národného parku, že ktorý kraj sa bude podieľať akou finančnou čiastkou, keďže to môže byť dôvodom otáľania ministerstva s jeho schválením, nakoľko by to bola záťaž pre rozpočet ministerstva a pre štátny rozpočet, lebo prevádzkovať Národný park na rozlohe viac ako 8 tisíc hektároch je finančne náročné, s čím by samosprávne kraje mali počítať vo svojich rozpočtoch, ale aj komunikovať s občanmi, ktorí sa venujú rôznym voľno-časovým aktivitám, aby sa nestalo, že dôjde k určitým obmedzeniam vo vzťahu k stupňom ochrany v jednotlivých lokalitách zaradených do tohto Národného parku, lebo zatraktívnenie územia Národného parku je jedná vec, ale druhá vec je, že ak sa posunie ochrana týchto území na vyšší stupeň, tak si to bude vyžadovať, aby to splnilo svoj účel vo vzťahu k biotopom a živočíchom, ktoré sa týmto krokom majú chrániť a vytvoriť im podmienky pre rozmnožovanie. A preto je potrebné okrem prázdnych politických gest vytvoriť pracovné skupiny z odborníkov na životné prostredie v spolupráci s architektmi a ochranárskymi združeniami, aby boli presne zadefinované územia, ktoré budú patriť do tohto NP s architektonickými štúdiami ochrany plôch, kde “ľudská“ noha nevstúpi a ako budú vyzerať pohybové chodníky a bariéry pre nerušený pohyb, život a rozmnožovanie živočíchov bez rušivých vplyvov návštevníkov. Skĺbiť nerušený život v prírode s navštevovaním tejto “divočiny“ môže byť zásadný problém pri prezentácii tohto projektu politikmi!

Jozef Danko – nezávislý kandidát na predsedu BSK

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201