INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Mladí narkomani v Studienke nebudú

Mladí narkomani v Studienke nebudú

Obyvatelia z okolia Rontgenovej ulice sa obrátili aj na našu redakciu s obavou, že  v Detskom domove Studienka má byť reedukačné centrum pre mladých narkomanov. Operujú tým, že v jeho blízkosti sú základné aj materské školy a mať v ich blízkosti drogovo závislých by asi nebolo to najsprávnejšie riešenie. Dokonca uvažovali aj nad petíciou, ktorá by ich odmietavé stanovisko mala podporiť.

Obrátili sme sa teda na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je zriaďovateľom detských domovov a dozvedeli sme sa, že žiadny problém, ktorý opisovali obyvatelia, nehrozí. Detský domov sa síce momentálne rekonštruuje (robia sa nové kúpeľne a terasy), ale účel zariadenia sa meniť nebude. Znamená to, že tu detský domov zostane a že tu drogovo závislé deti rozhodne byť umiestnené nemôžu. Obyvatelia sa teda žiadnych pohodených injekčných striekačiek so zvyškami drog báť nemusia.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201