INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poďakovanie

Poďakovanie

Chcel by som sa poďakovať v mene všetkých vlastníkov domu Haanova 16-26 za práce, ktoré mestská časť urobila okolo nášho domu: – orez zelene, umiestnenie nových a opravenie starých lavičiek.

Ing. Tibor Čizmazia,

zástupca vlastníkov na Haanovej 16 – 26

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky