INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zbavte sa škodlivého odpadu

Zbavte sa škodlivého odpadu

V období jesenného upratovania môžu opäť obyvatelia Petržalky využiť možnosť odovzdať – prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s. r. o. – komunálne odpady s obsahom škodlivín. Môžete ho bezplatne odovzdať 19. októbra v čase od 10.30 do 12.30 h na Ovsištskom námestí č. 1 (vedľa Jednoty).

Medzi škodlivý odpad sa tradia staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod. musia byť uzavreté v pevných obaloch. ARGUSS, s. r. o., odoberie odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. Okrem toho sa môžu Petržalčania zbaviť starých batérií a akumulátorov, žiariviek a iného odpadu obsahujúceho ortuť, vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradených elektrických a elektronických zariadení – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

V prípade, že v uvedenom termíne nemáte možnosť priniesť takýto odpad, môžete ho bezplatne odovzdať aj v stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a. s., Stará Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných dňoch od 8. do 16. h, tel. č. 0902 947 870, 0902 999 585, dispečing 0902 947 923. Zber domového odpadu s obsahom škodlivín uskutočňuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201