INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Teória chaosu

Teória chaosu

V matematike jestvuje pojem teória chaosu. Jej podstatou je zjednodušene povedané, že aj v najväčšom chaose je určitý poriadok, systém. Parkovanie v Petržalke je svojím spôsobom aplikovanou teóriou chaosu v praxi a my všetci parkovania chtiví sme už dávno profesormi v odbore vyššej matematiky a ani o tom netušíme. Na prvý pohľad sa totiž zdá, že parkovanie v Petržalke (ale nielen v Petržalke) je systémom bez pravidiel. No opak môže byť pravdou. Využívajúc princípy vyššej matematiky sme sa prispôsobili, hoci niekedy je to na hrane a možno aj za hranou únosnosti. Dovolím si však tvrdiť, že problém môže nastať aj v prípade, keď sa niekto dosadením nie veľmi šťastne zvolenej premennej do rovnice rozhodne do ako-tak zabehnutého systému a teórie chaosu vniesť poriadok. To sa nemusí skončiť najlepšie. Tou mojou myslenou premennou je zavedenie rezidentského systému parkovania a vlastne snaha o zavedenie jednotnej parkovacej politiky na území nášho mesta

Východisková situácia je jasná. V Petržalke je akútny nedostatok parkovacích miest. Dá sa však polemizovať, či zavedenie rezidentského systému parkovania situáciu zlepší. Ja si dovolím tvrdiť, že sa situácia nezlepší a dokonca môže prísť aj k zníženiu počtu parkovacích miest, resp. k zhoršeniu situácie parkovania ako takého

Podstatou rezidentského parkovania by malo byť zlepšenie situácie v statickej doprave tým, že sa zvýhodnia rezidenti (majúci trvalý pobyt v danej lokalite) pred nerezidentmi. Vlastne by sa malo zabezpečiť jednoduchšie zaparkovanie v blízkosti miesta trvalého pobytu pre domácich obyvateľov v exponovanom čase, za čo by si mali domáci rezidenti aj zaplatiť. Nerezidenta by od parkovania malo na druhej strane odrádzať vyššie spoplatnenie.

Podľa môjho názoru sa naplní len časť o spoplatnení, nie však o zlepšení. Dnes minimálne jedna tretina áut zaparkovaná v Petržalke patrí nerezidentom. Nemalý počet vozidiel zas patrí rôznym firmám a menším prevádzkam. Očistený počet sú teda vozidlá rezidentov. No aj keby sme všetky „nerezidentské“ a firemné vozidlá vykázali, stále tu zostane taký veľký počet vozidiel, že stále bude chýbať nespočetné množstvo parkovacích miest. Ani v takomto extrémnom prípade by mi nikto nezaručil, že svoje vozidlo zaparkujem v blízkosti trvalého pobytu. V prípade zavedenia vodorovného dopravného značenia by sa počet parkovacích miest dokonca znížil, pretože by sa zväčšili rozstupy medzi parkujúcimi vozidlami.

Zmení sa teda akurát to, že všetci budú platiť za „službu“ s otáznym efektom.

Ja sa pýtam, prečo by som mal platiť za to, že môžem parkovať pred vlastným domom? Platím miestne dane, ktoré by sa mali použiť okrem iného aj na vytváranie vhodných podmienok na statickú dopravu. Mám platiť za systém, ktorý mi vôbec nezaručí, že po zaplatení za rezidentskú kartu budem po celý rok parkovať bez problémov v primeranej vzdialenosti od miesta môjho trvalého pobytu. Ak by mal byť systém spravodlivý (teraz sa stanem neobľúbený), mali by platiť len nerezidenti. Kompenzovali by tak aspoň čiastočne skutočnosť, že využívajú všetky služby mestskej časti (miestne cesty, verejnú kanalizáciu, verejné osvetlenie, parkoviská a pod. ZADARMO. Služby, o ktorých píšem, platíme totiž za nich z našich daní my, obyvatelia s trvalým pobytom na území Petržalky.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.