INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Bezplatné čipovanie stopli

Bezplatné čipovanie stopli

Na základe toho, že poslanci parlamentu zmenili veterinárny zákon a čip bude potrebovať iba zviera vyvážané za hranice, rozhodla samospráva zastaviť plánovaný projekt bezplatného čipovania psov a peniaze určené na tento projekt využiť pre obyvateľov Petržalky v inej oblasti.

Mestská časť Bratislava-Petržalka v minulom týždni informovala svojich obyvateľov o spustení projektu určeného prednostne pre sociálne slabších obyvateľov, ktorí v rodinnom rozpočte nenašli dostatok finančných prostriedkov na začipovanie svojho psíka. Na základe poslaneckého návrhu vyčlenilo miestne zastupiteľstvo na tento projekt financie vo výške 15 tisíc eur. Bezplatné čipovanie, ktoré malo odštartovať už 4. novembra tohto roku, poslanci na včerajšom zasadnutí zastupiteľstva zastavili s poukázaním na zmenu veterinárneho zákona, že majiteľ je povinný dať začipovať zviera len pri vycestovaní zvieraťa do zahraničia. Peniaze vyčlenené na tento projekt použije mestská časť na revitalizáciu detského ihriska alebo športoviska pre staršiu mládež

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201