INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Ad: Po roku…

Ad: Po roku…

… sa Petržalské noviny vrátili k téme bilbordov. Je dobré, že redakcia nenechala problém plynutím času „vyhniť“, ako už býva na Slovensku zvykom, ale že ho naďalej pripomína ako verejné zlo, ktoré treba riešiť a vyriešiť. Preto pridám niekoľko poznámok. To, že znetvorujú, devastujú a znevažujú vzhľad krajiny, to vidí každý. Je však aj obludné, ak reklamné a marketingové agentúry uplatňujú vo svojej činnosti nástroj tzv. podprahového vnímania. Teda, že človek niečo vníma zo svojho okolia (obraz, zvuk), čo si v danom okamihu síce neuvedomuje, ale vo vedomí mu naďalej zostáva – a v istých situáciách ovplyvní jeho výber a rozhodnutie. Ide o manipuláciu, keď sa výrobok alebo služba neponúkajú človeku priamo, ale nepriamo, bez jeho vôle. Ide o marketingové násilie páchané na človeku, ľuďoch, ktoré musia trpieť a strpieť. Niektoré sú navyše nebezpečne postavené meter-dva od krajnice, o nejakých zákonne povinných 15 až 25 metroch od osi vozovky ani nehovoriac. Leda tak polovica z toho. Takto protiprávne umiestnené bilbordy zneužívajú benevolenciu zákona.

Slovensko

Úplne inak to bolo v ČR, kde téma bilbordov nebola iba niekoľkotýždňovou mediálnou akciou. Úspešnému zavŕšeniu predchádzala takmer dvojročná komunikácia politikov s odbornou i laickou verejnosťou. Najmä však s obcami. „Nechceme bilbordy u dálnic a silnic“, nebol len slogan, ale aj účinná občianska aktivita s vlastnou webovou stránkou. A podarilo sa, aj keď až od roku 2017. Okolo diaľnic a ciest prvej triedy v Česku už nebudú bilbordy. Tak ako nie sú v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku… Ako poslankyňa petržalského miestneho zastupiteľstva viem, že bilbordový Čierny Peter na Slovensku naďalej zostáva na pleciach obcí a miest. Starostovia, primátori, miestni a mestskí poslanci budú v očiach svojich obyvateľov – voličov vinní za hrozný vzhľad mesta, obce, krajiny až dovtedy, kým nedostanú od „veľkých“ politikov – poslancov NR SR do rúk právny nástroj, aby sami rozhodovali – čo, kde, ako a koľko bude z informačných, propagačných a reklamných zariadení pri ich uliciach, v ich obci. Treba na to novelizovať stavebný zákon a zákon o pozemných komunikáciách. Oba sú v gescii ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Malo by teda ísť o vládne návrhy zákonov z ich ministerskej dielne. Keby sa na ich dosiahnutie výrazne angažovala občianska verejnosť (opakujem, tak ako v ČR), potom by v spolupráci so Združením miest a obcí SR a pri súčasnej politickej konštelácii boli aj priechodné. Poslanecká sólo hra by nemala pokračovať tretím osamelým pokusom už vopred odsúdeným na neúspech.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201