INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tri prúty Petržalky

Tri prúty Petržalky

Voľby sú vážna vec. Len jeden deň, aj to iba chvíľku, rozhoduje volič o tom, komu dá občiansku, ale tiež i ľudskú dôveru. Zvolený kandidát potom rozhoduje o voličovi takmer tisíc päťsto dní (žeby osudová voľba?).  Žiadna rovnica, ale časovo neproporčný stav; v závislosti a odkázanosti  zasa nevyvážený vzťah s ukončenými či trvajúcimi dôsledkami. Ak sú činnosťou zvoleného kandidáta výsledky pozitívne – príjemné slovom, pohľadom, dotykom, že zmeny, novoty vidieť, funkčnosť možno overiť, tvorivosť pocítiť – potom volič rozhodol vo voľbách správne.

Prvý prút: Električka s pokračovaním na konečnú zastávku v Janíkovom dvore, rok 2020

Vo verejnom, politickom živote ho zastupuje osobnosť. Nájsť a vybrať ju, je voličovým poznaním, nie náhodným triafaním. Voľby nie sú ruleta,  ani anketa, ani pre niekoho jedno či viacnásobná verejná „živnosť“. Lebo, ak sa zvolený kandidát „nevydarí“ – prejavom, skutkom, morálkou, zákonnosťou s dôsledkami pre voliča, že za dobrotu na žobrotu, dôvera sa prevalí v sklamanie, rezignáciu, ba neraz vrcholí v aktívnom vzdore. Z priaznivca sa stáva  odporca. Je verejne známe, že takéto volebné „výsledky“ dosahujeme v každých voľbách. V médiách  sa potom diskutuje, čím to asi je, že vo voľbách býva vysoká volebná neúčasť. Usilovne sa hľadá vinník. Kto je ním viac a kto menej. Či je to ešte pasívny, ľahostajný, či už náročný volič, ktorý si nenašiel v „ponuke“ dôveryhodného kandidáta, alebo nepresvedčivý, neaktívny, skompromitovaný verejný činiteľ, ktorý sa „dotlačil“ alebo bol inými vytlačený na kandidátskej listine. Ale niet dymu bez ohňa…

Druhý prút: V poli, povedľa cesty do Jaroviec, sa vybuduje križovatka Rusovce, ktorá bude navádzať autá z Petržalky a odvádzať do Petržalky z Nultého obchvatu, šiesteho mostu cez Dunaj, diaľnica D4, rok 2020?

Zrejme neinakšie budú i novembrové voľby. Doterajšia neúčasť na nich je – a pravidelne – takmer štvorpätinová.  Zopakujme pre istotu: nie štvorpätinová  účasť, ale  neúčasť voličov!  V Petržalke – určite.  Fakty:  v roku 2015 sa volieb do orgánov samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 8 (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo) zúčastnilo len 18,74 percent voličov. Napriek tomu sa v Petržalke s vysokou mierou pravdepodobnosti rozhoduje o tom, kto bude predsedom BSK. Kto v doterajších krajských voľbách získal v Petržalke najviac hlasov, sa stal predsedom BSK. Sila, počet hlasov nepustia. Petržalka je štvrtina voličských hlasov v Bratislave a takmer pätina hlasov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Vyjadrené počtom trvale bývajúcich a tým i proporcionálne počtom voličov: Petržalka má toľko obyvateľov ako Ružinov a Dúbravka dohromady, alebo ako Staré Mesto plus Nové Mesto plus Karlova Ves.  To nie je dôvod na pýchu, ani zľahčovanie, i keď v jednotlivostiach a celku sa (v kontexte zastupiteľskej demokracie) významne podieľame na dôležitých rozhodovaniach,  čo bude s Bratislavou, krajom, mestskými časťami, mestami a obcami v okolí. Pokiaľ ide o Petržalku, má svoju súčasnosť, budúcnosť vo vlastných, petržalských rukách. Pravda, ak si medzi sebou jej predstavitelia nerozviažu povestné tri Svätoplukove prúty.

Tretí prút: Janíkove role, 9 ha pozemok čakajúci už deviaty rok na obsahové naplnenie a objektové zaplnenie. Bude tu rodinný park alebo… rok 2017…???

Nie náhodne porovnanie, prirovnanie. V Petržalke, v intraviláne či  susednom extraviláne ich nachádzame v troch významných investíciách. Dejú sa a udejú sa práve v rokoch, ktoré je novým volebným obdobím (2017 – 2022) aj pre Bratislavský samosprávny kraj. BSK, jeho predseda a petržalskí zástupcovia – poslanci, budú priamo či nepriamo rozhodovať o tom, či tri prúty Petržalky budú silným zväzkom. Že ho nedovolia rozviazať a prúty dolámať. Kto prúty bude v rukách držať, je už na voličoch. Vo voľbách… .

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky