INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Je ulica skutočne pomenovaná po vrahovi?

Je ulica skutočne pomenovaná po vrahovi?

Mestská poslankyňa Iveta Plšeková nedávno navrhla premenovať Čapajevovu ulicu. Dôvod – Čapajev bol boľševický vrah! Je to naozaj tak? Čapajevova ulica je pomenovaná podľa Vasilija Ivanoviča Čapajeva (1887 – 1919), boľševického veliteľa v ruskej občianskej vojne. Podieľal sa na porážke Kolčakových vojsk v lete roku 1919. Padol v boji s kozákmi.

Jeho osudy sa stali námetmi pre mnoho umeleckých diel. S jeho menom sa spája aj partizánska skupina. Po Všeslovanskom kongrese v Moskve v roku 1941, ktorý okrem iných úloh, spojených s bojom slovanských národov proti fašizmu, vyzýval aj k organizovaniu partizánskeho hnutia na územiach okupovaných hitlerovským Nemeckom, zakladateľ a dlhoročný funkcionár KSČ na Slovensku Marek Čulen, pôsobiaci v Moskve, vyzýval slovenských vojakov, aby prechádzali na stranu Červenej armády a vytvárali na Slovensku Jánošíkovské partizánske družiny.

Vasilij Ivanovič Čapajev
Vasilij Ivanovič Čapajev

Prvá partizánska skupina vznikla v marci 1942 v lesoch nad obcou Vinné v Michalovskom okrese, ktorú zorganizoval dlhoročný člen KSČ a funkcionár ilegálnej oblasti KSS Pavol Boroš. V Malých Karpatoch sa vytvorila ďalšia skupina partizánov Janka Kráľa a v lete 1943 v lesoch pri Matiaške v Giraltovskom okrese, v ktorej pôsobil aj Ľudovít Kukoreli, vznikla partizánska skupina Čapajev. Neskôr sa sformovala v pohorí Vihorlatu skupina Pugačov, ktorá sa potom spojila so skupinou Čapajev.Za pomoci ilegálneho vedenia KSS sa partizánsky oddiel Čapajev stal najväčšou partizánskou formáciou na východnom Slovensku a pred Slovenským národným povstaním najaktívnejšou partizánskou skupinou na Slovensku vôbec.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201