INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka pozýva na diskusiu o jej ďalšom rozvoji

Petržalka pozýva na diskusiu o jej ďalšom rozvoji

Mestská časť začala intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 odsúhlasením návrhu na jeho realizáciu na júnovom zastupiteľstve. Už 29. júla sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovných skupín a nasledovalo prvé verejné prerokovanie. Až do konca augusta mohli obyvatelia prostredníctvom dotazníka posielať svoje postrehy, pripomienky, návrhy k tvorbe tohto pre Petržalčanov strategického dokumentu. Po fáze úvodnej komplexnej analýzy súčasného stavu mestskej časti, ktorú prediskutovali tvorcovia s jednotlivými oddeleniami úradu a v pracovných skupinách ako aj s aktívnym občianskym sektorom, pozývajú všetkých

na druhé verejné pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2015 o 16.00 h
v CC Centre na Jiráskovej 3.

Program:
16.00 – 16.30 h Prezentácia strategického rámca mestskej časti Bratislava-Petržalka
16.30 – 17.30 h Diskusia na tému strategickej vízie a cieľov ďalšieho rozvoja mestskej časti

Taktiež predkladáme širokej verejnosti na pripomienkovanie “Analytickú časť” a “SWOT analýzu”.Pripomienky môžete zasielať do 30. septembra 2015 na adresu jana.jeckova@petrzalka.sk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky