INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prečo ustali práce na terase na Osuského ulici

Prečo ustali práce na terase na Osuského ulici

Už viac ako mesiac je terasa na Osuského ulici zbavená vrchnej vrstvy a „zdobí“ ju výkop. Nevidno však robotníkov a práce sa nepokračujú. Prečo je to tak a dokedy tento stav bude trvať, sme zisťovali na petržalskom Miestnom úrade. Informácie nám poskytla Katarína Macenková z tlačového oddelenia.

„Práce na oprave povrchu terasy Osuského 1, 1A, 3, 3A začala mestská časť minulý mesiac. Zabezpečili sme odstránenie nášľapnej vrstvy z liateho asfaltu a podkladovej betónovej vrstvy pod asfaltom, ako aj odkopanie boku terasy. S ďalšími prácami sme z dôvodu nepriaznivého počasia nemohli pokračovať, ide predovšetkým o odstránenie hydroizolačnej vrstvy, ktorá zabraňuje prieniku zrážkovej vody do podterasových priestorov. Aj ďalšie práce, ktoré spočívajú v natavení novej hydroizolačnej vrstvy, si vyžadujú suchý podklad. Na to je potrebný súvislý časový úsek bez zrážok v trvaní minimálne jeden týždeň. Žiaľ, predchádzajúci ráz počasia nedovoľoval pokračovať v  prácach. Prosíme obyvateľov o trpezlivosť, v prípade priaznivého počasia predpokladáme realizáciu hydroizolácie ako aj podkladovej betónovej vrstvy v priebehu septembra. Následne, po vyschnutí betónu, budeme môcť realizovať pochôdznu vrstvu z liateho asfaltu.“

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201