INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prečo ustali práce na terase na Osuského ulici

Prečo ustali práce na terase na Osuského ulici

Už viac ako mesiac je terasa na Osuského ulici zbavená vrchnej vrstvy a „zdobí“ ju výkop. Nevidno však robotníkov a práce sa nepokračujú. Prečo je to tak a dokedy tento stav bude trvať, sme zisťovali na petržalskom Miestnom úrade. Informácie nám poskytla Katarína Macenková z tlačového oddelenia.

„Práce na oprave povrchu terasy Osuského 1, 1A, 3, 3A začala mestská časť minulý mesiac. Zabezpečili sme odstránenie nášľapnej vrstvy z liateho asfaltu a podkladovej betónovej vrstvy pod asfaltom, ako aj odkopanie boku terasy. S ďalšími prácami sme z dôvodu nepriaznivého počasia nemohli pokračovať, ide predovšetkým o odstránenie hydroizolačnej vrstvy, ktorá zabraňuje prieniku zrážkovej vody do podterasových priestorov. Aj ďalšie práce, ktoré spočívajú v natavení novej hydroizolačnej vrstvy, si vyžadujú suchý podklad. Na to je potrebný súvislý časový úsek bez zrážok v trvaní minimálne jeden týždeň. Žiaľ, predchádzajúci ráz počasia nedovoľoval pokračovať v  prácach. Prosíme obyvateľov o trpezlivosť, v prípade priaznivého počasia predpokladáme realizáciu hydroizolácie ako aj podkladovej betónovej vrstvy v priebehu septembra. Následne, po vyschnutí betónu, budeme môcť realizovať pochôdznu vrstvu z liateho asfaltu.“

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky