INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pahýle verejného osvetlenia

Pahýle verejného osvetlenia

Možno ste už aj vy zaregistrovali úbytok svetla pre domom, z lampy verejného osvetlenia zostal len odpílený pahýľ. Tento problém trápi aj obyvateľov Vyšehradskej ulice. My sme preto zisťovali, čo sa s večerným osvetlením v Petržalke deje.

Na našej ulici priamo pred vchodom (Vyšehradská 15) už viac ako pred rokom odstránili dve pouličné lampy, po ktorých ostali na chodníku len dva 1,5 m vysoké pahýle. Nedokážeme zistiť, prečo ich odstránili, ale veľmi radi by sme sa to dozvedeli. Pôvodne sme si mysleli, že budú vymenené za iné, ale vyzerá to na trvalé riešenie.  Dôsledkom úplne tmavej je aj zvýšená trestná činnosť, ako podpaľovanie aut a ich krádeže, či pokusy o krádež,“ napísala nám Dana Bartovičová.

 So žiadosťou o vysvetlenie sme sa obrátili na Mgr. Danielu Rodinovú z bratislavského magistrátu, ktoré dalo lampy odstrániť. Ako uviedla, mesto situáciu postupne rieši na základe pridelených finančných prostriedkov. V rámci komplexného programu sanácie koróziou znehodnotených – opotrebovaných  stožiarov verejného osvetlenia boli v roku 2013 a 2014 vykonané merania korózie ohrozených stožiarov v rozsahu cca 7 000 stožiarov.

lampy1

Stožiare s vysokým stupňom opotrebenia – koróziou (viac ako 50 % úbytku materiálu, prederavené) boli na základe statického posúdenia zdemontované prevádzkovateľom verejného osvetlenia firmou Siemens s.r.o., aby neohrozovali bezpečnosť občanov a cestnej premávky. Pre zachovanie funkčnosti bola vykonaná úprava skorodovaných stožiarov ich zrezaním nad manipulačným priestorom vstupu do káblového priestoru.

V druhom štvrťroku 2014  bolo v rámci kompletnej sanácie verejného osvetlenia s postavením nových stožiarov realizovaných 80 svetelných miest. V súčasnosti je zdemontovaných 240 stožiarov, pričom boli napríklad znovuinštalované stožiare na Hrobákovej ulici, postupne budú opravené, sanované aj ďalšie miesta.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky