INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Napriek nepriaznivému počasiu mestská časť pokračuje v  prácach

Napriek nepriaznivému počasiu mestská časť pokračuje v  prácach

Upršaný august veľmi neprial rekonštrukciám a opravám, ani koseniu, napriek tomu mestská časť všetky naplánované práce realizuje.

Daždivé dni v priebehu augusta spôsobili mestskej časti komplikácie pri opravách a rekonštrukciách, ako aj pri kosení a čistení verejných priestranstiev. Samospráva nechce finančné prostriedky vynakladať na práce, ktoré nemôže urobiť stopercentne a do ktorých by po čase musela investovať znovu. Preto žiada obyvateľov o trpezlivosť a zhovievavosť, zároveň dodáva, že všetky práce napriek daždivému počasiu zrealizuje, a to hneď, ako jej to počasie umožní. Samospráva v týchto dňoch pokračuje okrem iného s budovaním nového a bezpečného schodiska na Krasnohorskej 3, rekonštrukciou komunikácie na Lachovej ulici, opravou terasy na Osuského ulici 1 až 3A, vybudovaním nového schodiska a rampy na Vígľašskej ulici ale aj s revitalizáciou športovísk pre staršiu mládež na Lachovej a Bzovíckej ulici. (tod)

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201