INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Napriek nepriaznivému počasiu mestská časť pokračuje v  prácach

Napriek nepriaznivému počasiu mestská časť pokračuje v  prácach

Upršaný august veľmi neprial rekonštrukciám a opravám, ani koseniu, napriek tomu mestská časť všetky naplánované práce realizuje.

Daždivé dni v priebehu augusta spôsobili mestskej časti komplikácie pri opravách a rekonštrukciách, ako aj pri kosení a čistení verejných priestranstiev. Samospráva nechce finančné prostriedky vynakladať na práce, ktoré nemôže urobiť stopercentne a do ktorých by po čase musela investovať znovu. Preto žiada obyvateľov o trpezlivosť a zhovievavosť, zároveň dodáva, že všetky práce napriek daždivému počasiu zrealizuje, a to hneď, ako jej to počasie umožní. Samospráva v týchto dňoch pokračuje okrem iného s budovaním nového a bezpečného schodiska na Krasnohorskej 3, rekonštrukciou komunikácie na Lachovej ulici, opravou terasy na Osuského ulici 1 až 3A, vybudovaním nového schodiska a rampy na Vígľašskej ulici ale aj s revitalizáciou športovísk pre staršiu mládež na Lachovej a Bzovíckej ulici. (tod)

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky