INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Lokalitu Rovniankova samospráva opäť vyčistila

Lokalitu Rovniankova samospráva opäť vyčistila

Sizyfovskou prácou by sa dalo nazvať čistenie lokalít okupovaných bezdomovcami, ktorí si pod schodami, vo výklenkoch či v parkovom poraste budujú svoje prechodné bydliská. Provizórne obydlia si zariaďujú starým nábytkom, ktorý namiesto v Zbernom dvore skončí v priestore kontajnerových stojísk, častejšie však mimo nich. Okrem množstva odpadkov, ktoré tu postupne bezdomovci nahromadia, sa musia okolití obyvatelia vysporiadať aj s ich “hygienickými” návykmi a “vyberaným” správaním. Mestská časť v spolupráci s Mestskou políciu pravidelne monitoruje tieto lokality a v prípade potreby požiada o pomoc s vyčistením priestoru Miestny podnik verejnoprospešných služieb. Veľakrát reaguje na podnety od samotných Petržalčanov, ktorí na problém upozornia či už na zelenej linke alebo prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk. Podnet je po preverení obratom zaradený do harmonogramu čistiacich prác Miestneho podniku verejnoprospešných služieb, ktorý upratovanie zrealizuje v čo najkratšom možnom čase.

Na titulnej foto je Holíčska 5 pred upratovaním. Keby sa tak ešte dali rovnako jenoducho pozbierať aj graffity zo stien.
Na titulnej foto je Holíčska 5 pred upratovaním. Takto to vyzeralo po odprataní smetí. Keby sa tak ešte dali rovnako jednoducho pozbierať aj graffity zo stien.

Aj minulú stredu v obedňajších hodinách sa pracovníci mestskej časti v spolupráci s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy a v spolupráci s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka opäť podujali vyčistiť priestory na Rovniankovej 7 a 12 a na Holíčskej 5. Po skončení upratovania všetok odpad odviezli zamestnanci miestneho podniku do Zberného dvora na Čapajevovej ulici. Aj v tejto súvislosti prosíme obyvateľov, aby od októbra využili možnosť zbaviť sa starého nábytku a matracov úplne zadarmo a hodili ich do jedného zo 75 pristavovaných veľkokapacitných kontajnerov a nenechávali ich voľne dostupné pre bezdomovcov, ktorí potom znečisťujú územie Petržalky.

bordeeeeeel-02

Rovniankova 12 po a pred upratovaním
Rovniankova 12 pred a po upratovaní

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky