INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čo sa dialo v školách počas prázdnin: Po opravenom schodisku do vynovenej a vymaľovanej triedy

Čo sa dialo v školách počas prázdnin: Po opravenom schodisku do vynovenej a vymaľovanej triedy

Viac ako milión eur, ktoré samospráva tento rok buď už investovala alebo ešte plánuje do opráv investovať, zlepší bezpečnosť, hygienické podmienky a ozdraví prostredie, v ktorom deti trávia väčšiu časť dňa.

Väčšie rekonštrukcie na budovách škôl sa robili počas letných prázdnin. Naša mestská časť zriaďuje až 30 škôl, či už základných alebo materských, a tieto budovy si žiadajú svoje opravy. Mnohé práce sú už hotové, iné sa ešte len dokončujú. Zo zrealizovaných prác väčšieho rozsahu na budovách materských škôl stojí za zmienku opravená fasáda na Strečnianskej ulici a opravená vonkajšia terasa a schodisko v materskej škole na Bulíkovej ulici. Škôlkarom na Iljušinovej ešte priestory tried vynovujú – maľuje sa, rekonštruujú sa toalety a kúpeľne. Na svoje rekonštrukcie ešte čakajú budovy dvoch škôlok. Na Gessayovej samospráva opraví vonkajšiu terasu a na Macharovej strechu jedného z pavilónov.

Samospráva napĺňa aj svoje sľuby o rozširovaní kapacít v predškolských zariadeniach. Na Lachovej prestavbou služobného bytu v tomto čase vzniká jedna nová trieda, ďalšia vznikne rekonštrukciou priestorov prístavby základnej školy na Nobelovom námestí a tretia pribudne na Tupolevovej ulici. Práve žiakom z tejto školy samospráva rekonštruuje aj ihrisko v jej areáli.

V rámci opráv na budovách základných škôl sa samospráva venuje výmene osvetlenia, vďaka čomu vie ročne ušetriť až 40% nákladov na elektrickú energiu a zároveň tak vytvára zdravšie prostredie pre deti a ich učiteľov. Takúto rekonštrukciu už majú za sebou základné školy na Turnianskej a Gessayovej ulici a momentálne vymieňajú osvetľovacie telesá na základnej škole Budatínska. Prioritami sú aj opravy striech. Mestská časť už opravila strechu na dvoch pavilónoch školy na Prokofievovej ulici a s opravami poškodených a zatekajúcich striech bude pokračovať aj v nastávajúcich mesiacoch na Budatínskej, Gessayovej a Nobelovom nám. Práve na druhej menovanej škole rekonštruujú kanalizáciu, hlavné schodisko a šatne pri telocvični.

Pobočka miestnej knižnice vzniká v Základnej škole Turnianska, ktorá mení svoje priestory. Knižnica bude mať samostatný vchod a bude slúžiť nielen žiakom školy, ich súrodencom, rodičom či starým rodičom, ale aj verejnosti. Knižničný fond bude tvoriť cca 22 000 titulov a priestor pobočky bude členený na menší študijný a väčší počítačový sektor pre verejnosť. Súčasťou knižnice bude aj samostatný priestor pre oddych a relax s možnosťou čítania, hier, video a DVD projekcie. Knižnica bude vybavená tiež výstavným závesným systémom slúžiacim na výstavy ako aj doplnkové vzdelávanie.

Nové okná a zateplené strechy financovala samospráva z päťmiliónového úveru, ktorý samospráva odsúhlasila ešte v roku 2009 (predchádzajúce zastupiteľstvo). Tým mestská časť ušetrila náklady na prevádzku školských zariadení. Tieto prostriedky z úveru dočerpala Petržalka začiatkom súčasného volebného obdobia v roku 2011. V rokoch 2012 a 2013 investovala do opráv budov základných a materských škôl celkovo sumu viac ako 810-tisíc eur. Ku koncu roka 2013 vykázala samospráva prebytok, ktorý previedla do rezervného fondu. O tom, kam budú investované ušetrené peniaze, rozhodli poslanci schválením úpravy rozpočtu na rok 2014. Niektoré prostriedky samospráva použila práve na rekonštrukcie školských objektov, časť využíva aj na zakúpenie a osadenie nových lavičiek a ďalších smetných košov, ako aj na zateplenie a rekonštrukciu sociálnych zariadení v domoch kultúry, či na ďalšie rozširovanie kapacít a vytváranie nových tried pre deti predškolského veku.

Nové strechy škôl chce mestská časť financovať aj z iných zdrojov – v júli samospráva vypracovala tri projekty rekonštrukcií striech na ZŠ Černyševského, ZŠ Turnianska a ZŠ Prokofievova v celkovej sume takmer 330-tisíc eur s 5 % účasťou samosprávy. O tom, či s projektmi uspela, sa dozvie až po vyhodnotení výzvy Environmentálnym fondom v septembri tohto roku.

Vynovený kultúrny stánok aj s novými oknami budú už čoskoro navštevovať Petržalčania v Zrkadlovom háji. (tod)

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky