INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vrecká na psie exkrementy dostanete zadarmo!

Vrecká na psie exkrementy dostanete zadarmo!

Čistota petržalského sídliska je jednou z priorít mestskej časti. To, ako Petržalka vyzerá, je nepochybne aj vizitkou ľudí, ktorí v nej žijú. Ako povedal starosta Vladimír Bajan: „Neporiadok nám tu nerobia mimozemšťania, robíme si ho sami.“

Petržalka za posledné dva roky urobila konkrétne kroky vedúce k zlepšeniu čistoty v mestskej časti. Zabezpečuje pravidelné čistenie vodných plôch Malého a Veľkého Draždiaka, Chorvátskeho ramena a lokalít, ktoré má v správe, pričom ich aj pravidelné čistí a stará sa o zeleň prostredníctvom miestneho podniku verejnoprospešných služieb. Samospráva systematicky vyzýva nezodpovedných vlastníkov pozemkov, motorových vozidiel a psov na plnenie si povinností a využíva na to všetky zákonom stanovené prostriedky.

Postupne osadila 600 smetných košov a nádob na psie exkrementy, aby aj takto zabezpečila, že odpad – či už bežný, alebo od psov – skončí tam, kde má. Napriek tomu, že poskytovanie vreciek na psie exkrementy je benefitom pre obyvateľov a nie zákonom stanovenou povinnosťou mestskej časti, sú nádoby na psie výkaly dvakrát do týždňa vyprázdňované a dopĺňané o vrecká po 50 kusov. Zmenu papierových vreciek na igelitové si vyžiadali obyvatelia, ktorí sa sťažovali, že pri nepriaznivom počasí papierové vrecko zvlhne, alebo sa úplne rozmočí a je už nepoužiteľné. Papier teda nahradil ekologicky odbúrateľný a lacnejší igelit, ktorý samospráve umožnil zvýšiť počet dopĺňaných vreciek až o sto kusov za mesiac. Igelitové vrecká však začali zo stojanov miznúť už do niekoľkých hodín, čo viedlo k sťažnostiam na ich distribúciu. Kontrolou dodávateľa sa nepreukázalo, že vrecká nedopĺňal a táto situácia sa dá vysvetliť len tak, že si niektorí psičkári berú vrecká do zásoby, čím ukracujú spoluobyvateľov.

Starosta Vladimír Bajan sa v tejto súvislosti rozhodol odmeniť tých, ktorí si riadne plnia daňové povinnosti: „Napriek tomu, že daň za psa nesúvisí s poskytovaním vreciek na psie exkrementy, bude uhradená daň podmienkou, aby si Petržalčania prevzali vrecká priamo v úrade,“ vysvetľuje Vladimír Bajan.

V praxi to bude znamenať, že Petržalčania, ktorí majú psa prihláseného v Petržalke a riadne zaň zaplatili, môžu od 2. septembra prísť na miestny úrad, oddelenie životného prostredia, a prevziať si rolku 250 kusov igelitových vreciek. Tento počet je zatiaľ určený na obdobie jedného roka. Zároveň bude mestská časť dopĺňať vrecká do stojanov umiestnených na jej území. Od tohto kroku si samospráva sľubuje zlepšenie čistoty sídliska, ako aj zvýšenie disciplinovanosti samotných majiteľov psov v odvádzaní dane za psa. Ide o pilotný projekt, s ktorým – v prípade kladného dosahu a vyhodnotenia – bude Petržalka pokračovať aj v ďalších rokoch.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky