INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Samospráva zrekonštruovala päť športovísk

Samospráva zrekonštruovala päť športovísk

Začiatkom týždňa mohli Petržalčania stretnúť starostu Vladimíra Bajana v teréne počas kontrolného dňa piatich revitalizovaných športovísk. Na ihrisku na Bradáčovej ulici sa stretol so zástupcami dodávateľskej firmy, stavebným dozorom a zástupcom obyvateľov dotknutých domov, ktorí si vytvorili vlastnú komunitu a príkladne sa starajú o poriadok, čistotu a zveľaďovanie športoviska.

V súčasnosti je v Petržalke – po redukcii z minulého obdobia – 52 funkčných detských ihrísk, o ktoré sa mestská časť stará. Opravuje a obnovuje hracie prvky, vymieňa piesok a udržiava čistotu. Petržalka však myslí aj na staršie deti, a preto pracovná skupina poslancov pod vedením Jána Bučana vytipovala na tohtoročnú rekonštrukciu štyri športoviská a jedno si odhlasovali samotní Petržalčania. Počas letných prázdnin teda samospráva zrekonštruovala z prostriedkov rozpočtu na tento rok päť existujúcich športovísk pre staršie deti na Bradáčovej, Jasovskej, Medveďovej, Topoľčianskej a na Mánesovom námestí. Na nich si môžu zahrať tenis, basketbal, streetbal, futbal, hokejbal alebo aj volejbal. Momentálne sú už ukončené rekonštrukcie povrchov, oplotenia a oporných múrov, vyznačené sú aj farebne rozlíšené čiary pre jednotlivé športy. Dodávateľ ešte osadí basketbalové sieťky, futbalové bránky a volejbalové siete.

ihriská staronová

Obyvatelia Bradáčovej si vytvorili malú komunitu, ktorá sa – v úzkej spolupráci s Občianskym združením Petržalské ihriská, ktorého predsedníčkou je Ivana Brezinská, poslankyňa mestskej časti – stará o športovisko a priľahlé detské ihrisko. „Som rád, že obyvatelia si vytvorili vlastnú hliadku a o ihriská sa príkladne starajú. Takáto aktivita si zaslúži podporu mestskej časti a verím, že bude motiváciou pre všetkých Petržalčanov, aby možno podobným spôsobom dohliadli na športoviská a nedali tak priestor vandalom na ničenie spoločného majetku, ktorý slúži predovšetkým deťom a športujúcim susedom,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Rekonštrukciu športoviska na Jasovskej si v rámci internetového hlasovania vybrali obyvatelia. Verejné športové ihrisko s rozlohou viac ako 600 m2 bolo bez športových prvkov a iných zariadení. Okrem výmeny asfaltového povrchu nebudú na ihrisku chýbať ani basketbalové koše, malé bránky vhodné na futbal aj hokejbal a sieť na volejbal, nohejbal či tenis. „Dúfam, že tu nebudú chýbať predovšetkým mladí športovci,“ dodal starosta s úsmevom.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky