INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hosť do domu, smrad do domu

Hosť do domu, smrad do domu

Autor vtipného sloganu (Keď sa riadim mestskou vyhláškou, nie je šťastie, že sa vrátim domov s čistou podrážkou.) je predsa v niečom nepresný. Lebo netreba sa riadiť mestskou vyhláškou (taká neexistuje), ale dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2008 mestskej časti Petržalka, osobitne § 6, ods. 1/, citujeme: „Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Obal s výkalmi po uzavretí do vhodného obalu vhodí do kontajnera vyhradeného na zhromažďovanie psích výkalov, označeného nápisom Kontajner na psie výkaly. Text na kontajneri môže byť nahradený piktogramom,“ a ods. 2/: „V prípade, že psie výkaly odstráni mestská časť, držiteľ nahradí mestskej časti náklady potrebné na odstránenie výkalov. Náhrada nákladov nebráni uplatneniu postihu za priestupok podľa osobitného zákona.“ Doplňme postih, sankciu, ktorá je 65 €.

slogan o psoch a VZN

Nie náhodou je papier so sloganom pripevnený na jednom strome na Lúkach III. (a zišiel by sa vari na každom ako prejav občianskej sebaobrany). Priestor, čoby park, súčasťou ktorého je základná škola, ale aj niekdajšia materská škola a jasle v trojuholníku ulíc Lietavská 2-16, Budatínska 63-81, Znievska 26- 44 je naozaj príťažlivý. S rozsiahlymi trávnatými plochami, košatými stromami, chodníkmi a chodníčkami, lavičkami, detským i basketbalovým (hoci chátrajúcim) ihriskom. Voľná a tichá, až prírodne intímna lokalita priťahuje domácich obyvateľov (rodiny s deťmi, dôchodcov, psičkárov, ktorí sa roky poznajú a stretávajú), ale v poslednom čase aj susedov z okolia – z iných Lúk. Nič proti nikomu, Petržalka, každý jej kút bez ohľadu na to, kde sa nachádza, patrí všetkým, každému Petržalčanovi. Nemáme sídliskové colnice ani miestne pasy. Ibaže škoda, ak tí, ktorí akože prídu na návštevu na Lúky III so svojimi štvornohými spoločníkmi (lebo to je skutočný dôvod), si úmyselne mýlia túto časť Petržalky s výbehom na voľný pohyb psov. A so všetkým, čo k tomu patrí i nepatrí. Psi, vzrastom skôr psiská bez vôdzky, ktorým sa treba čo najďalej vyhnúť, sa tam ešte aj inak uvoľňujú. Sú po nich kopce výkalov v tráve, pod stromami, na chodníkoch, ktoré sa nikto z majiteľov psov neunúva odpratať, ako im to ukladá VZN č. 1/2008. Možno sa spoliehajú na svoju anonymitu v cudzom prostredí, možno je to v nich – v ich sebectve, bezohľadnosti, bezočivosti, čo si domáci nosia do bytov na podrážkach obuvi. Ako ich pozdrav, inovované smutno-ironické príslovie: Hosť do domu, smrad do domu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.