INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bicyklom do Kittsee

Bicyklom do Kittsee

Koncom júna aktéri projektu Servus Pontis symbolickým prestrihnutím pásky slávnostne otvorili cyklotrasu, ktorá prepojila Rakúsko so Slovenskom. Vedie mestskými časťami Rusovce a Petržalka, prechádza do rakúskeho Kittsee a pokračuje sieťou cyklotrás v obciach Deutsch Jahrndorf, Pama, Edelstal, Gattendorf, Zurndorf, Nickelsdorf v Rakúsku.

Hlavným partnerom projektu boli Rusovce. Petržalka, ako partner za slovenskú stranu, zabezpečovala náročné vysporiadavanie pozemkov, tiež prípravu projektovej dokumentácie pre stavebnú časť a po vydaní stavebného povolenia dozor nad stavebnými prácami. Partnermi projektu boli aj Čunovo a Jarovce a spomínané rakúske obce.

Projekt Servus Pontis mal dve etapy, prvá sa začala v roku 2011 a riešila 270 metrov dlhý úsek cyklotrasy na Kopčianskej ulici. Práce pokračovali druhou etapou – časťou od železničnej stanice v Petržalke až po hranicu s Rakúskom. Nová komunikácia pre cyklistov má šírku 2,5 m, chodník pre peších 1,5 m. Celkovo má nová cyklotrasa na Slovensku dĺžku takmer 1,6 km, na hranici sa cyklisti môžu napojiť na rakúsku sieť miestnych cyklotrás. Súčasťou cyklotrasy sú aj oddychové zóny s lavičkami, informačnými tabuľami, odpadkovými košmi a stojiskami pre bicykle. „Cyklisti na trase vedúcej popri Dunaji, ktorý stále priťahuje čoraz viac turistov, môžu okrem krásy prírody a náučných chodníkov spoznať aj charakteristiky jednotlivých mestských častí a obcí. Atraktívne totiž sú aj ich tradičné podujatia a historické pamiatky v tomto regióne,“ dodáva starosta Vladimír Bajan.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201