INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ad: Svet rečou čísel

Ad: Svet rečou čísel

Zaujal ma článok Svet rečou čísel. Článok hovorí o numerológii. Numerologička sa v článku odvoláva na Pythagora a mohol by vzniknúť dojem, že tvrdenia numerológie sú čímsi, čo sa dá dokázať pomocou matematických prostriedkov. Nie je to tak. Numerológovia nedokázali žiadne zo svojich tvrdení ani matematickým, ani štatistickým spôsobom.

Učím matematiku na Univerzite Komenského a s mojím študentom sme rok skúmali numerologické tvrdenia a postupy. Študent potom opísal v bakalárskej práci množstvo protirečení, ktoré z numerologických tvrdení vyplývajú. Nebudem čitateľov PN zaťažovať technickými detailmi. Uvediem pár jednoduchých príkladov, ktoré ukazujú, že numerológia je v logickom rozpore dokonca aj s tvrdeniami iných ezoteríckých náuk.

Numerológovia používajú ciferné súčty. Keďže v cifernom súčte nezáleží na poradí (3 + 1 = 1 +3, 2 +0 + 1 +3 = 2 + 0 + 3 + 1 atď) , dvaja ľudia s rovnakým menom, jeden s dátumom narodenia 13. 1. 2013, druhý s dátumom narodenia 31. 1 2031 majú rovnaké ciferné súčty pri „číslach narodenia“.

V článku numerologička tvrdí: „Postavenie planét v čase nášho narodenia aj vibrácie dátumu narodenia nám oznamujú, čo sa má odohrať v našom živote.“ Vyššie uvedené dátumy narodenia majú rovnaké „vibrácie“, to jest numerologické ciferné súčty sú v oboch prípadoch rovnaké. Ale postavenie planét je v tieto dva rozličné dni veľmi rozdielne. Numerologiclé predpovede sú rovnaké. Astrologické predpovede sú rozdielne. Musíme si teda vybrať: Rozhodujú o našom živote planéty, alebo dátum narodenia? Oboje naraz nie je možné . (Ani jedno z toho – to možné je).

Numerologické tvrdenia sú v rozpore aj s ezoterickou náukou „meno rovná sa osud“. Keď numerológ „vyrába“ z mena skúmanej osoby ciferné súčty, znovu nezáleží na poradí písmen v mene. To jest meno John Kováč nám dá tie isté ciferné súčty ako napríklad meno (s prepáčením) Hnoj Vačok. Tieto dve mená však signalizujú o svojich majiteľoch veľmi rozličné veci.

Posledný postreh. Ak ide niekto po radu k numerológovi, ten mu môže pomôcť: porozumením, sebaistým postojom, záujmom, povzbudením, dobre mienenou radou. Čísla, na ktoré sa odvoláva, sú však len symbolom – a tvrdenia, ktoré o nich vyslovuje, sú logicky protirečivé. Ak si niekto zvolí takýto spôsob riešenia problémov za svoj vlastný, je to jeho súkromná záležitosť. Len každého naliehavo prosím: nestavajte s takýmto prístupom mrakodrapy, v ktorých majú bývať ľudia, ani nekonštruujte nový model lietadla či počítača. Pretože v takýchto oblastiach môže viesť nepresné myslenie k fatálnym následkom.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky