INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj vám mizú lampy? Povedzte nám to!

Aj vám mizú lampy? Povedzte nám to!

Aj na vašej ulici zostáva aj po zotmení tma? Veru, verejné osvetlenie postupne mizne, po lampách ostávajú ako dôkaz jeho existencie len kýpte trčiace z chodníka či trávy. V súčasnosti evidujeme 160 odpílených stĺpov bez náhrady, napríklad na uliciach Holíčska, Budatínska, Starhradská, Lietavská, (tu z 5 za sebou stojacich pouličných lámp popri chodníku pred necelým mesiacom odpílili 3), Čapajevova či Belinského (tu odstránili už 3 zo 4 lámp a bez náhrady).

Lúky III., Lietavská 8, zo zadu byt. domu, do parku, vnútroblok Lietavská – Znievska – Budatínska

V Petržalke sa nachádza približne 8 800 stĺpov verejného osvetlenia a z toho magistrát eviduje 3 900 ako ohrozených, čo je už takmer polovica počtu. Keď sme žiadali magistrát, aby sa nám k odpíleným stĺpom vyjadril, tak nám odpovedali, že stĺpy museli odstrániť, lebo boli skorodované. Pochválili sa, že vlani ich v Petržalke nahradili 17 a tento rok plánujú vymeniť ďalších 68 stĺpov. Na viac vraj nie sú peniaze. Petržalka preto pripravuje komplexný materiál stavu verejného osvetlenia na svojom území, a preto prosí obyvateľov o pomoc. Ak je vo vašom okolí odpílená alebo nefunkčná lampa, odfotografujte ju a fotku spolu s uvedením ulice zašlite mailom na tlacove@petrzalka.sk alebo do správy na sociálnom profile Viem byť Petržalčan. Všetkým, ktorí nám so spisovaním pomôžu, vopred ďakujeme.

Lúky III, Lietavská 14 zo zadu byt. domu Lietavská 14-16, do parku, vnútroblok Lietavská – Znievska – Budatínska

Podozrivé verejné obstarávanie

Hoci bolo  dávno jasné, že Simmensu sa končí zmluva s havným mestom na konci roka 2016, primátor Ivo Nesrovnal to akoby vôbec nebral na vedomie a začčal konať až po tomto termíne. Aj to veľmi čudne. “Už počiatočná snaha primátora utajiť všetky informácie o analýze osvetlenia a podmienkach tendra pred poslancami rozhodne nevzbudzovali dôveru. Čo však viem určite povedať, toto verejné obstarávanie nie je v súlade so zákonom  o majetku obcí. Prípadný víťaz verejného obstarávania totiž dostane do prenájmu na 20 rokov majetok mesta, okrem iného aj  stĺpy verejného osvetlenia. Podľa spomínaného zákona o majetku obcí môže rozhodovať výlučne zastupiteľstvo, čo sa doteraz neudialo, pripomenul petržalský starosta Vladimír Bajan.

Lúky III, pohľad z bytu Lietavská 12, 4. podlažie

Verejné obstarávanie spochybnili viacerí odborníci, dokonca aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) eviduje k súťaži na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste SR – Bratislave námietky, ako aj podnet. Tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste kritizujú niektorí mestskí poslanci a výhrady k nemu má aj Regionálne združenie bratislavských mestských častí. Podľa združenia mesto spustilo tender bez odbornej diskusie a dialógu o rozvojových plánoch mestských častí. Podnet na ÚVO už podali mestskí poslanci Ján Mrva a Lucia Štasselová, pretože tender považujú za netransparentný a v rozpore so zákonom. Mestskí poslanci sa 14. júla uzniesli, aby sa táto súťaž zrušila, no primátor toto uznesenie nepodpísal. Preto vyzvali primátora, aby do 25. augusta zvolal mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré má prelomiť primátorovo veto a opätovne sa uzniesť na zrušení súťaže.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky