INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pravidelné odstávky teplej vody sú nutnou prevenciou

Pravidelné odstávky teplej vody sú nutnou prevenciou

Zase tie odstávky! Naozaj je nutné trpieť v tom horšom prípade takmer týždeň bez teplej vody? Je to normálne v 21. storočí? Prečo musí byť teplá voda odstavená každý rok? Nedá sa to zariadiť inak? Čo sa počas odstávok deje v kotolniach? Pýtali sme sa zástupcu Dalkie, a. s., Ladislava Bíra, manažéra pre centrálne zásobovanie teplom.

Prečo musia byť letné odstávky?

– Dôvodom je minimalizácia odstávok vo vykurovacej sezóne, aby mali ľudia zabezpečenú dodávku ústredného kúrenia a teplej vody. Preto volíme letné obdobie, keď je dosah na obyvateľstvo najmenší – prídu len o teplú vodu. Odstávky plánujeme zhruba na tri dni. Dodávku teplej vody prerušujeme buď v nedeľu pred polnocou a práce sa snažíme urobiť tak, aby sme ju počas stredy kontrolne spúšťali. Druhý variant je, že vodu zastavujeme v stredu a spúšťame v piatok. Tento rok sa trojdňové odstávky predĺžili na týždenné. Naplánované boli od pondelka do nedele s tým, že sa nám darilo spustiť kotolne už počas piatka.

biro
Ladislav  Biro, manažér pre centrálne zásobovanie teplom

– Spoločnosť Dalkia, a. s., bude v Petržalke po prvý raz okrem tepla, vyrábať aj elektrickú energiu. Dôvodom predĺženia odstávok je, že v 18 kotolniach realizujeme veľkú investičnú akciu – montáž kogeneračných jednotiek, teda zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny. S tým súvisí naozaj veľké množstvo zváračských a demontážnych prác, stavebné úpravy, práce na komínoch a strechách. V ostatných kotolniach sme demontovali dva kotly a na ich mieste sa vytvoril priestor na osadenie tejto jednotky. Ich montáž robíme tento mesiac. Spustenie prvej kogeneračnej jednotky z osemnástich je naplánované na október tohto roku, poslednej na december.

Čo sa deje v kotolniach počas odstávok?

– V tomto roku sú kotolne odstavené buď kvôli inštalácií zariadení na výrobu elektrickej energii, alebo sú to práce na zariadeniach, ktoré si vyžadujú odtlakovanie a vypustenie kotolne, alebo vypustenie celej sústavy. Robí sa to pravidelne každý rok, pretože neodstraňujeme len havarijné stavy, ale vykonávame aj preventívnu údržbu – údržbu elektrických rozvádzačov a vnútornú prehliadku a revíziu kotlov. Ak nastanú počas vykurovacej sezóny nejaké problémy odstraňujeme ich provizórne a práve počas letných odstávok poškodené či nefunkčné časti komplet opravujeme či vymieňame.

Výmena hlavných uzatváracích armatúr na rozdeľovači a zberači kotolne za nové s ručnou prevodovkou
Výmena hlavných uzatváracích armatúr na rozdeľovači a zberači kotolne za nové s ručnou prevodovkou

Takže počas vykurovacej sezóny si vyznačíte problémové miesta a počas letných odstávok ich dávate do poriadku?

– Správne, harmonogram letných odstávok sa zostavuje počas vykurovacieho obdobia. Zhromažďujeme informácie o problémoch, ktoré sa vyskytnú od septembra, aby sme v apríli na konci vykurovacej sezóny už mohli svojim klientom oznámiť harmonogram letných odstávok. Legislatíva vyžaduje, aby sme ich informovali minimálne 15 dní vopred. Dĺžka letnej odstávky závisí od toho, koľko sa nám nahromadí problémov a aké máme kapacity na ich vyriešenie. Niekedy sa naozaj podarí, že v pondelok vodu vypneme a v utorok ju už spúšťame. Naša snaha je minimalizovať odstávky, aby mal klient teplú vodu čo najskôr. Pravidelné odstávky sú však nutné, pretože inak by sa nám problémy nakumulovali a potom by trvali dva-tri týždne, ako to bolo v minulosti.

Centrálny dispečing pre región Západ
Centrálny dispečing pre región Západ

Sú takéto odstávky bežné aj v iných krajinách, alebo je to slovenské špecifikum?

– Je to myslím pravidlom v celej Európe.

Nekontaktujú vás klienti, ktorým odstávky prekážajú?

– Nie, pretože sú o nich vopred informovaní. Snažíme sa im vyjsť v ústrety tým, že ak im nevyhovuje konkrétny dátum odstávky a je to možné, zmeníme ho. To sa týka napríklad škôl s bazénom. Okrem toho letnú odstávku využívajú naši klienti, aby si urobili poriadok v dome – na výmenu uzatváracích armatúr, opravu a kontrolu potrubí montáž vodomerov a podobne.

Vykonanie plánovanej preventívnej údržby hlavného rozvádzača kotolne, kontrola silových obvodov + dotiahnutie kontaktov
Vykonanie plánovanej preventívnej údržby hlavného rozvádzača kotolne, kontrola silových obvodov + dotiahnutie kontaktov

Dalkia na Slovensku pôsobí od roku 1993. Od roku 2000 zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre takmer 40 000 domácností v MČ Petržalka. Prevádzkuje 21 výhrevní (kotolní), 2 domové kotolne, 158 odovzdávacích staníc tepla a cca 60 km rozvodov.

V roku 2003 bola spolupráca rozšírená o prevádzku tepelnoenergetických zariadení v školských a predškolských zariadeniach na území mestskej časti, kde bol v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) realizovaný pilotný projekt Energy Performace Contracting (EPC). Vďaka tomuto projektu bola zabezpečená modernizácia tepelnotechnických zariadení škôl a dosiahnutá úspora viac ako 25 % bez nároku na rozpočet mestskej časti.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.