INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vy sa pýtate – my odpovedáme: Chátrajúca budova a areál pri Draždiaku

Vy sa pýtate – my odpovedáme: Chátrajúca budova a areál pri Draždiaku

Chátrajúca budova

Pred dvomi rokmi sa z bývalej materskej školy na Humenskom námestí (vchod zo Žehrianskej ul.) odsťahovala súkromná odborná škola (so zameraním čašník, kuchár…), pretože  budovu niekto  sprivatizoval. Odvtedy asi dva razy do roka pokosia burinu. Momentálne je tam vysoká burina a niektoré kríky majú polámané konáre. Budova chátra a asi sa čaká, kým sa rozpadne a potom sa tu zase postaví nejaký dom. Okolie je nevyužité a autá parkujú na chodníkoch. Touto cestou sa vás chceme opýtať, čo sa bude s touto budovou  a jej okolím v budúcnosti robiť?

Obyvatelia Humenského námestia.

Odpoveď starostu Vladimíra Bajana: – Objekt bývalej materskej školy na Žehrianskej ulici 6, je vo vlastníctve spoločnosti BPY, s.r.o. – LV 4505, pozemok (parc. č. 2565) pod budovou ako aj areál (pozemok parc. č. 2566) je vo vlastníctve hlavného mesta – LV 1748. Uvedený objekt nikdy nebol v správe mestskej časti. Na základe vášho podnetu sme požiadali hlavné mesto Bratislava, ktoré vlastní pozemok, aby vyzval spoločnosť vlastniacu budovu, aby zabezpečila nápravu nežiaduceho stavu. Čo sa týka budúcnosti budovy, miestny úrad dostal žiadosť o územnoplánovaciu informáciu od pána Tibora Turcsányho, Prostredná 50, Svätý Jur, s uvažovaným investičným zámerom zmeniť účel využitia na administratívu a byty formou nadstavby objektu MŠ. Všeobecná územnoplánovacia informácia im bola poskytnutá. Mestská časť sa však môže vyjadriť až ku konkrétnemu predloženému návrhu, ktorý zatiaľ druhá strana nepredložila. Preverujeme aj možnosť prevzatia objektu do našej správy či vlastníctva, aj keď sa obávame, že odkúpenie budovy a jej následná rekonštrukcia nebude v našich finančných možnostiach.

Zatiaľ nevieme, aký bude osud areálu

Bývam pri jazere Draždiak a každé leto sa tam chodíme s deťmi kúpať. Obľúbili sme si ihrisko v oplotenom areály hotela Bonbón, pretože ako takmer jediná pláž pri Draždiaku má k dispozícii WC, prezliekarne, bufet aj detské ihrisko na jednom mieste. Na tomto mieste máva stanovište aj vodná záchranná služba (plavčíci). Bohužiaľ, tento rok sme zatiaľ videli tento areál iba zatvorený. Chcem sa preto opýtať, či nemáte informáciu o sprístupnení tohto areálu pre verejnosť, tak ako to bolo po minulé roky.

Štefan Pavlík

Odpoveď redakcie PN: Pretože spomínaný areál patrí hotelu Bonbón, zavolali sme tam a spýtali sa ich, aký bude osud ihriska. Potvrdili nám, že telefonáty od obyvateľov Petržalky s podobnou otázkou zaznamenali aj oni, ale odpoveď zatiaľ nevedia. Celá vec je v štádiu rozhodovania.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky