INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

reagujete: Bezdomovci

reagujete: Bezdomovci

Redaktor Rudolf Gallo polemicky upozornil na problém bezdomovcov v Bratislave a ich koncentráciu do veľkých miest. Stále vysoká nezamestnanosť vytvára z dlhodobo nezamestnaných nové a nové vlny bezdomovcov. Už to nie sú len ľudia, ktorí sa ocitli bez práce a bývania po „reformách“ v deväťdesiatych rokoch, už sú to aj nové, mladšie ročníky, už sú to aj tridsiatnici…

Bezdomovectvo je problémom celého Slovenska, nielen veľkých miest. Asi by bolo vhodné rozložiť toto bremeno na všetky obce. Konkrétne: každý bezdomovec má predsa svoje rodisko, kde sa narodil, odkiaľ prišiel. Ak stratil robotu a ubytovanie, možno by nebolo od veci prijať zákon, aby sa každá obec, každé mesto o svojho rodáka – bezdomovca postarala, aby sa zabránilo anonymným bezdomoveckým getám vo veľkých mestách, aby bezdomovci boli vystavení neanonymnému tlaku obce pracovať, podľa svojich možností – zametať chodníky, zbierať plastové odpadky a podobne… Predávať a ponúkať Nota bene nestačí…

  • Lucia

    Dobrý deň,
    na Macharovej ulici v ,,účku“ pred škôlkou Macharova, sa začínajú zabývavať bezdomovci a opité skupinky, ktoré robia okolo seba veľký neporiadok a podaktorí spoluobčania im tam nosia alkohol a jedlo..takže ich v tom vlastne podporujú. Toto neušlo pozornosti a zvedavosti miestnej mládeže, ktorá sa takouto spoločnosťou iba skazí. Myslím, že lepšie využitie tohto miesta by bolo, keby sa tu postavilo ďalšie detské ihrisko, pretože tu kedysi i bolo a je škoda že sa zrušilo. Dôvodom nie je iba to, aby sa v blízkosti detských centrier zamedzil vstup indivíduí, ale i to, že vedľajšie ihrisko doslova praská vo švíkoch a miestne deti a ich rodičia by iste ocenili trocha viac bezpečného priestoru pre hry na čerstvom vzduchu. Ešte by som touto cestou chcela upozorniť, že z tohto nevyužitého priestoru si všetci okolití psíčkari robia svoj záchod, pretože majú asi pocit, že priestor nestojí za to, aby bol čistý a v slušnom stave. Zveľadenie tohto priestoru, by bolo iste verejne prospešné a to hlavne pre deti, ktoré touto ulicou denne chodia do školy, do škôlky a na najbližšie krúžky.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201