INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Je to tak, aj nie je tak

Je to tak, aj nie je tak

Sú témy a témy. Tie prvé sú obyčajné, každodenné a všeobecné – od jedla cez prácu po spánok, tie druhé sú tiež obyčajné, každodenné, len sa netýkajú všetkých. Sú problémové.

UniCare Centrum, Polereckého 3, vlastník stavby Inforama, a.s.

Ale pre voľby ako „stvorené“. Pre kandidátov v nich. Len si v predstihu nájsť správnu tému a razantne sa jej zmocniť. Osvedčený scenár: vystrašiť, zabrániť, zachrániť, sľúbiť. Čokoľvek. Po voľbách scenár pokračuje rokovaním na rôznych úrovniach a zvyčajne končí: nemáme, nedá sa, odložiť, a až pričasto – nesplniť. Veď načo by boli potom ďalšie a ďalšie voľby…

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Lachova 33, vlastník stavby hl. m. Bratislava

Taký čas je zasa tu. Najbližšie voľby do orgánov samosprávnych krajov budú čo nevidieť, o pol roka. Ale už ich kadekým a kadekde vidieť aj v Petržalke. V agende materských škôl. I keď nie sú obsahovo a kompetenčne krajskou záležitosťou,  majetkové súvislosti so župou majú. Sú emotívnou, viacgeneračnou témou. Licitačnou, účelovou. Jedno dieťa (v škôlke neumiestnené) vie byť nositeľom niekoľkých voličských hlasov, hoci samé nie je voličom.

Krízové centrum Repuls, Budatínska 59 a, vlastník stavby hl. m. Bratislava

Kto sa ako kandidát na poslanca takého či onakého zastupiteľstva, na starostu, primátora, župana „ujme“ jeho detských záujmov (chcem byť v škôlke!!!), môže získať voličské hlasy jeho rodičov, starých i krstných rodičov, prípadne starších súrodencov, susedov, známych a iných. (Synergický efekt?) Treba ísť na barikády, nastaviť hruď, zvolávať zhromaždenia, spisovať petície, hádzať kadejaké písomnosti do schránok. Tak ako neraz. Doteraz. Veď práve v Petržalke sa rozhoduje o tom, kto sa stane krajským županom či mestským primátorom. Kto v nej získal  najviac hlasov, sa ním aj stal. Sto tisíc petržalských voličov znamená štvrtinu všetkých voličov v Bratislave. Toľko, koľko ich je dohromady v Dúbravke, Karlovej Vsi, Podunajských Biskupiciach a v Rači. Materské školy sú však vážnou témou, nemajú byť žiadnym snaživcom zneužívané. Deti sa nesmú stať rukojemníkmi volebných ambícií  politických strán, hnutí, skupín, jednotlivcov.

Misionárky lásky – Betlehem, Rovniankova 10, vlastník stavby hl. m. Bratislava

Naše deti majú deti

Takto pred tromi rokmi sme v PN uverejnili seriál článkov. Kládli sme otázky a prinášali odpovede o materských školách v našej mestskej časti. Koľko ich máme, koľko je v nich detí a koľko miest ešte chýba. Zamerali sme sa na nevyužité objekty, ktoré boli pôvodne materskými školami či jasľami a ktoré časom dostali iné určenie. Aj vlastníkov. A či by sa niektoré dali ešte prinavrátiť k tomu, čím v začiatkoch boli. Tak, ako boli kedysi objekty na Znievskej 2, 4, Vyšehradskej 17, Kránohorskej 14, Znievskej 26.

Niekdajšia materská škola, Šintavská 2, vlastník stavby Okresný úrad Bratislava

Niečo sa odvtedy  zmenilo, niečo už mení a niečo sa zmení. Vyšehradská 17 je definitívne naša, petržalská. Rekonštruuje sa, čoskoro z nej bude zasa, ale od podlahy, nová materská škola pre 150 detí. Znievska 26 naďalej chátra, to však čoskoro skončí. Rozhodne o tom obchodná verejná súťaž, ktorú odsúhlasilo v máji t.r. mestské zastupiteľstvo. Pôjde o nájom stavby a pozemku. Aj Krásnohorská 14 má svoje pokračujúce využitie. Má totiž nájomcu. Rozhodla o tom obchodná verejná súťaž. V marci t.r. odsúhlasilo zastupiteľstvo BSK, že stavba sa využije ako súkromná základná škola, resp. materská škola. Znievska 4. Tá, vyhorená. Je niekoľko variant jej využitia. Písali sme o nich, stále nie je rozhodnuté…

Niekdajšie jasle, Polereckého 1, vlastník stavby hl. m. Bratislava

Čo je doma, je naše

Fakt: v materských školách v školskom roku 2016/2017 je v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka umiestnených 2 602 detí (stav k 15. 09. 2016);  v 23 materských školách je prevádzkovaných 114 tried.

A je to u nás

Reč je o 40 objektoch, ktoré nie sú vlastníctve ani v správe MČ Petržalka. Sú to niekdajšie materské školy, niekdajšie jasle či ich kombinácie. Niektoré si pôvodné určenie uchovali, iné, a je ich viac, majú iné využitie. Tiež sú v rôznom fyzickom stave. Napokon, zhodnoťte. Chýbajú kapacity pre vyše 500 detí…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416