INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dobrovoľníci skrášlili Petržalku

Dobrovoľníci skrášlili Petržalku

Vynikajúca partia dobrovoľníkov zo Slovenskej sporiteľne venovala svoj čas skrášleniu Sadu Janka Kráľa. Z aktivít sa vybrali natieranie lavičiek a smetných košov. Spoločnými silami natreli až 37 lavičiek, čo je výkon hodný obdivu. Veríme, že okrem nás ocenia ich snahu aj všetci návštevníci najstaršieho parku v Strednej Európe.

 

Dobrovoľníci zo spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia, a.s. venovali svoj čas a úsilie na odstránenie skládky na území lužných lesov v lokalite Veľkého Draždiaka. Vyzbierali vyše 20 vriec odpadu!! Veríme, že aj návštevníci lužných lesov sa búdu z ich výkonu tešiť.

Krajšia MŠ Bradáčova

 

V utorok 30. mája sa aktívne seniorky z denných centier Haanova a Medveďovej po dohode s riaditeľkou materskej školy rozhodli prispieť k úprave a skrášleniu okolia MŠ Bradáčova.. Podelili sa so svojimi „ kvetinovými a kríčkovými prebytkami“ zo záhrady a zopár letničiek aj prikúpili.

Toto pracovno-priateľské stretnutie sa uskutočnilo ako pokračovanie petržalského projektu Reťaz skúseností – most generácií, ktorý sa realizoval počas roku 2012 a položil základy novým priateľstvám a pevným vzťahom medzi generáciami. Ako odmenu po dobre odvedenej práci seniorkám detičky pripravili odmenu v podobe malého kultúrneho programu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky