INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Dobrovoľníci skrášlili Petržalku

Dobrovoľníci skrášlili Petržalku

Vynikajúca partia dobrovoľníkov zo Slovenskej sporiteľne venovala svoj čas skrášleniu Sadu Janka Kráľa. Z aktivít sa vybrali natieranie lavičiek a smetných košov. Spoločnými silami natreli až 37 lavičiek, čo je výkon hodný obdivu. Veríme, že okrem nás ocenia ich snahu aj všetci návštevníci najstaršieho parku v Strednej Európe.

 

Dobrovoľníci zo spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia, a.s. venovali svoj čas a úsilie na odstránenie skládky na území lužných lesov v lokalite Veľkého Draždiaka. Vyzbierali vyše 20 vriec odpadu!! Veríme, že aj návštevníci lužných lesov sa búdu z ich výkonu tešiť.

Krajšia MŠ Bradáčova

 

V utorok 30. mája sa aktívne seniorky z denných centier Haanova a Medveďovej po dohode s riaditeľkou materskej školy rozhodli prispieť k úprave a skrášleniu okolia MŠ Bradáčova.. Podelili sa so svojimi „ kvetinovými a kríčkovými prebytkami“ zo záhrady a zopár letničiek aj prikúpili.

Toto pracovno-priateľské stretnutie sa uskutočnilo ako pokračovanie petržalského projektu Reťaz skúseností – most generácií, ktorý sa realizoval počas roku 2012 a položil základy novým priateľstvám a pevným vzťahom medzi generáciami. Ako odmenu po dobre odvedenej práci seniorkám detičky pripravili odmenu v podobe malého kultúrneho programu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201