INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jarné upratovanie nám vystavilo účet

Jarné upratovanie nám vystavilo účet

Petržalka pravidelne každú jar a jeseň organizuje upratovanie verejných plôch. Nedávne jarné upratovanie nám vystavilo účet, podľa ktorého sa za necelé dva mesiace vyzbieralo takmer 170 ton odpadu. Počas jarného upratovania sme na území Petržalky rozmiestnili namiesto avizovaných 75 až 90 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré boli v priebehu šiestich týždňov k dispozícii obyvateľom v jednotlivých lokalitách mestskej časti. Mestská časť musela postupne zvyšovať ich počet, nakoľko dopyt opäť prevýšil ponuku. Teší nás, že sa obyvatelia zapájajú v čoraz väčšej miere do boja za čistejšiu Petržalku a zbavujú sa odpadu na miestach na to určených. Tiež nás teší stúpajúci počet záujemcov o aktívnu účasť na verejných brigádach, ktoré samospráva organizovala napríklad pozdĺž Chorvátskeho ramena či v lokalite Veľký Draždiak.
Mestská časť Bratislava-Petržalka na verejných priestranstvách za ostatné roky osadila takmer 500 odpadkových košov, ktoré sú napríklad pri chodníkoch či pozdĺž cyklotrás, na verejných priestranstvách, pri ihriskách a športoviskách a všade tam, kde sa pohybujú Petržalčania najradšej. Smetné koše sú vysypávané v pravidelných intervaloch, minimálne však trikrát do týždňa.

odpad, nýbytok, kontajner, upratovanie Blagoevova 12 - 14 (2)

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201